„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ в гр. Враца

„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ в гр. Враца

На 21.02., в заседателната зала в община Враца пред директорите на всички училища в града, бе обявен старта на образователната програма „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ на ЕКОПАК България.
Целта на програмата е  да подпомогне учителите в провеждането на екологично образование и възпитание в училище. ЕКОПАК създаде специален образователен пакет, който бе раздаден безплатно на училищата. Той включва  разработени уроци за ученици от първи до дванадесети клас по теми, като разграждане на отпадъците в природата и последиците за човешкото здраве, флората и фауната, видове отпадъци, разделно събиране и рециклиране, екологичен отпечатък. Към уроците има и видео материали, презентации, предложения за еко игри и състезания, информационни табла. Използваните методи и похвати са интерактивни и залагат на знанията и конкретния опит на децата в съответната възраст.
„В центъра на този наш образователен проект са учителите. Разчитаме изключително много на тях. Те могат компетентно да предадат на децата ни знанията за процесите и ползите от рециклирането. Но преди всичко, те са тези, които могат да запалят у тях интереса и любовта към природата. С личния си пример, с авторитета си, те са ключов фактор и в израстването им като личности с отговорно и активно отношение към проблемите на съвременния свят.“, отбеляза Мариана Петкова, Мениджър Връзки с обществеността и комуникации в ЕКОПАК България.
Инициативата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“е национална и се провежда с подкрепата на Министерство на образованието и Министерство на околната среда и водите. Враца е първият град , в който всички училища стават част от нея. Успешното й провеждане в града ще бъде добър пример за цялата страна за ефективно екологично образование в полза на обществото и природата.
 
Ползата от рециклирането за обществото и околната среда е безспорна. Разделното събиране на отпадъци и отговорното отношение към природата са задължение на всеки един от нас и затова превръщането им в устойчиви навици трябва да започне в най-ранна възраст. И тук ролята на училището, и по-специално, тази на учителите, е незаменима.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове