Полезни правила за разделното събиране
1. Избери си място в къщи и си пригоди съд /например кашон, който можеш да украсиш/. В него събирай опаковките и веднъж седмично ги изхвърляй в контейнерите за разделно събиране.
2. Изхвърляй хартията в сините контейнери. Тя се прави от дърво и ако я събираш разделно, ще спасиш много дървета от изсичане.
3. Преди да изхвърлиш пластмасовите и хартиени опаковки ги смачкай максимално, за да намалиш обема им.
4. Преди да изхвърлиш опаковките ги почисти от остатъците от храна.
5. Не изхвърляй счупени чинии, части от прозорци и огледала в зелените контейнери. Технологията за производството им е различна и затрудняват рециклирането на стъклените опаковки.
Хартията - можем да я харчим разумно

Хартията - можем да я харчим разумно

Защо да го правим?     * Рециклирането намалява количеството хартия, което отива на сметището, където тя се разпада и образува парникови газове.     *... научи още научи още

Стъпка 2: Рециклиране

Източник: Energy Kid's Page КАКВО Е РЕЦИКЛИРАНЕ? Рециклиране означава нещо да се използва пак. Вестниците могат да се използват за направата на нови вестници. Алуминиевите... научи още научи още