Полезни правила за разделното събиране
1. Избери си място в къщи и си пригоди съд /например кашон, който можеш да украсиш/. В него събирай опаковките и веднъж седмично ги изхвърляй в контейнерите за разделно събиране.
2. Изхвърляй хартията в сините контейнери. Тя се прави от дърво и ако я събираш разделно, ще спасиш много дървета от изсичане.
3. Преди да изхвърлиш пластмасовите и хартиени опаковки ги смачкай максимално, за да намалиш обема им.
4. Преди да изхвърлиш опаковките ги почисти от остатъците от храна.
5. Не изхвърляй счупени чинии, части от прозорци и огледала в зелените контейнери. Технологията за производството им е различна и затрудняват рециклирането на стъклените опаковки.
Пластмасовите опаковки - факти и цифри

Пластмасовите опаковки - факти и цифри

 *  Изгарянето на 10 000 тона пластмасови отпадъци създава 1 работно място; депонирането на същото количество на сметище създава 6 работни места; рециклирането на същите 10 000 тона... научи още научи още

Стъпка 1: Намаляване при източника

Източник: Energy Kid's Page НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО Намаляването при източника е важен начин да се опазим от безконтролно нарастване на ежедневните ни... научи още научи още