РЕГИСТРАЦИЯ РЕЦИКЛИРАЩО УЧИЛИЩЕ. УЧИТЕЛИ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА ВХОД

РЕЦИКЛИРАЩО УЧИЛИЩЕ.

„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е платформа за професионално ползване от учителите на ученици от 1 до 12 клас.

В тази платформа могат да се регистрират само учители. Тук ще имате възможност да използвате учебни материали, свързани с темите разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие. Платформата осигурява много полезни материали в помощ на дейността ви: примерни уроци, игри, състезания, които се провеждат в учебния час или извън него. Целта е да се създаде професионална общност, където да се обменят идеи, добри практики, препоръки и опит. Най- важното е да се подпомогне екологичното образование и да се допълни с актуални теми и информация.

Платформата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е подкрепа и място за обмен на информация и контакти между учителите.

Еко часът на класа в снимки

Учители еко отличници

363

УРОКА

249

УЧИТЕЛЯ

1934

УЧЕНИКА

329

ПРОЕКТА

Зелена мрежа от рециклиращи училища

В ПАРТНЬОРСТВО С

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!

ПАЗИ ПРИРОДАТА!