Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД (наричано по-нататък „Екопак”, „Дружеството” или „Администраторът”) е дружество, ангажирано с оползотворяване на отпадъците от опаковки и подобряването на околната среда и нейните ресурси. Екопак се стреми към повишаване на общественото съзнание и активност в сферата на рециклирането и опазването на природата и оценява интереса Ви към нашата дейност, мисия и кампании. Благодарим Ви за посещението на интернет страницата ни. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни.

Защита на личните Ви данни

За да бъде максимално полезен чрез своята интернет страница, в определени случаи Екопак обработва лични данни на своите потребители и в това си качество се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-нататък „Общия регламент за защита на личните данни”,  „ОРЗД” или „Регламентът”).

Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на Екопак. Като Администратор Екопак разглежда с приоритет въпорсите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашите Онлайн платформи, и порцеса на обработването и съхранението им в съответствие със законовите разпоредби.

Връзка с Администратора

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131210347, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, район Младост, бул. Цариградско шосе № 60, ет. 1.Връзка с Администратора може да бъде осъществена по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. София 1750, район Младост, бул. Цариградско шосе № 60, ет. 1.;
 • на телефонен номер 02/40 19 100;
 • на е-mail: office@ecopack.bg;
 • интернет сайт: http://www.ecopack.bg/;
 • лице за контакт: Мариана Петкова

Събиране, обработка и използване на лични данни

Ползването на информацията от интернет страницата на Екопак не изисква предоставянето от Ваша страна на лични данни. Въпреки това, интернет страницата съдържа опции, които позволяват:

 • да се абонирате за бюлетина на Екопак, при което получавате известия за нови публикации на посочения от Вас и-мейл адрес;
 • да използвате безплатния Зелен телефон за подаване на сигнали и въпроси;
 • да отправите запитване чрез предвидената контактна форма по всякакви въпроси, свързани с дейността ни, които представляват интерес за Вас;
 • да използвате платформата Екопак онлайн, достъпна за определени регистрирани потребители – наши клиенти и контрагенти;
 • да участвате в някоя от кампаниите на Екопак;
 • да коментирате теми от блога на Екопак, които представляват интерес за Вас.

Обработвани категории данни и основание за обработка

Екопак събира и обработва следните лични данни за Вас:

 • Данни, събрани през формата за абонамент за нашия бюлетин

Ако желаете да се абонирате за бюлетина на Екопак и да получавате известия за нови публикации, можете да използвате предвидената за целта форма на интернет страницата ни. Попълвайки я, Вие доброволно ни предоставяте личните си данни – електронен адрес, и те се обработват въз основа на Вашето съгласие, което изрично сте ни дали при попълването на формата.

 • Данни, събрани чрез услугата Зелен телефон

Екопак държи на точността и прозрачността в своята дейност и затова е предвидена безплатна възможност за гражданите да използват безплатния Зелен телефон за подаване на сигнали и въпроси относно разделното събиране на отпадъци. Личните данни, които предоставяте в този случай, са име и телефонен номер, както и други данни, които вие решите да ни предоставите по време на телефонния разговор. Основание за обработването на данните Ви в този случай е Вашето съгласие, изразено в началото на разговора.

 • Данни, събрани чрез формата за контакт

Ако желаете да отправите запитване до Екопак, можете да го направите чрез предвидената форма за контакт. Екопак ще се постарае да отговори на всякакви Ваши въпроси, свързани с дейността ни, които представляват интерес за Вас. Изпращайки Вашето запитване, Вие ни предоставяте електронният си адрес, както и евентуално други лични данни, коите сметнете за необходими. Обработването на данните Ви е основано на Вашето съгласие, което изрично сте ни дали при попълването на формата.

 • Данни, събрани чрез платформата Екопак онлайн

За клиентите и част от контрагентите на Екопак е предвидена възможност за използване на електронна система за отчитане и администриране на взаимоотношенията с тях посредством платформата Екопак онлайн. Използването на услугата се осъществява чрез регистриран достъп с електронен адрес и парола, а данните Ви се обработват въз основа на договор, сключен с Екопак, в който са включени и въпросите относно обработваните чрез платформата лични данни..

 • Данни, събрани във връзка с блога на Екопак

Екопак насърчава изразяването на мнение и гражданска позиция от всеки потребител по въпросите на рециклирането и опазването на околната среда. В тази връзка е предвидена възможност за коментиране на различни теми на интернет страницата на Екопак чрез предоставяне на име, електронен адрес и други данни по преценка на потребителя. Посоченият електронен адрес не се вижда от останалите потребители в блога и се обработва само от Екопак. Посоченото от Вас име, както и други лични данни предоставени по Ваша преценка в коментара Ви, са част от видимото съдържание на блога и достъп до тях ще имат и останалите потребители. Изпращайки своя коментар, Вие правите Вашето име и други данни, включени във Вашия коментар, публично достъпни

 • Данни, събирани чрез участие в кампании

Екопак ежегодно реализира редица кампании, Личните данни, които обработваме за целите на осъществяване на съответните кампании могат да бъдат различни и се посочват  в условията на конкретната кампания.

 • Други данни

Освен посочените лични данни, събирани от Екопак при използването на определени функции на интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

 • Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система. В интернет страницата ни се използват логове със следните цели:

Ние не събираме логове с потребителски данни. Сървърът, до който се свърза всеки потребител посетил уеб сайт събира access и error логове, които биха били полезни при идентифицирането на проблеми от рода на хакерски атаки и др.

 • Екопак използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация, от Вас при взаимодействие с нашата интернет страница, за да подобрим нейното представяне и Вашето преживяване.

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин. Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.

Цели на обработката и правни основания

Екопак обработва личните Ви данни за следните цели:

- За да Ви информираме по актуални въпроси, свързани с дейността на Екопак, като Ви изпращаме известия за нови публикации на посочения от Вас електронен адрес.

- За да Ви дадем обратна връзка относно подадени от Вас сигнали и предприетите действия от страна на Екопак за предотвратяване или преустановяване на нарушения.

-  За да отговорим на Вашите запитвания – използваме предоставените от Вас лични данни през формата за контакт на Инетрнет страницата ни, за да се свържем обратно с Вас и да отговорим на вашите запитвания и въпроси.

- За да подобрим качеството на работата си и да Ви предоставим по-бързи, лесни и ефективни начини да изпълните задълженията си като клиенти на Екопак, включително задължението за отчетност.

- За да повишим обществения интерес и внимание към въпросите, свързани с опазването на околната среда и рециклирането и да информираме обществеността за изпълнението на различни програми и кампании, организирани от Екопак.

- За насърчаване на изразяването на гражданска позиция по различни въпроси, свързани с дейността на Екопак, и за иницииране и насърчаване на обсъждания по различни теми, свързани с опазване на околната среда.

- За да реализираме организираните от нас кампании и игри в съответствие с предвидените за тях условия.

- За защита на законните интереси на Екопак за популяризиране на дейността си и за изпълнение на задачи от обществен интерес, както и такива, произтичащи от взаимоотношения с клиенти въз основа на сключени договори.

Решението ви да предоставите личните си данни чрез нашата интернет страница е изцяло доброволно. Ако решите да не ни предоставите определена информация, Екопак може да не е в състояние да изпълни някои от целите, посочени в настоящата Политика, респективно да Ви предостави някоя от услугите, които желаете да ползвате.

Ако възразявате срещу използването на личните Ви данни за изпълнението на някоя от посочените по-горе цели, моля свържете се с нас.

Лични данни на деца

Част от кампаниите на Екопак са предназначени да засилят интереса на децата в сферата на рециклирането и опазването на околната среда. Участието и обработването на лични данни на деца под 14 годишна възраст да става с изричното съгласие на законните им представители - родител/ настойник, а за деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години – със съгласието на детето и на родител/ попечител.

Прехвърляне на данни на трети лица

Екопак може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

- държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

-  наши партньори, които работят по възлагане на Екопак на основата на договорни отношения и ни помагат да Ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

- Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com - Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in "like" button, Sign in with Facebook profile и др.) : https://www.facebook.com/privacy/[DPLF4] 

Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Екопак България няма да предоставя Вашите лични данни на други държави от или извън Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство.

Срок на съхранение на личните данни

Екопак България следи за законосъобразното обработване на Вашите лични данни, включително и по отношение на срока им за съхранение. Този срок е минимално необходимият за осъществяване на целите, за които се обработват данните, и е различен в зависимост от характера на услугите:

 • Данните, събрани във връзка с бюлетина на Екопак България се съхраняват до оттегляне на Вашето съгласие за получаването му.
 • Данните, събрани чрез запитванията и сигналите, получени през Зеления телефон се съхраняват в срок  до 2 месеца след  последната кореспонденция с Вас относно подадения въпрос, съответно следприключване на дейностите във връзка с подадения сигнал.
 • Данните от платформата Екопак онлайн се съхраняват съобразно посоченото в договора, сключен със съответния клиент/ контрагент.
 • Данните, свързани с участие в някоя от кампаниите на Екопак България се съхраняват в сроковете, посочени в правилата на съответната кампания.
 • Данните, предоставени чрез блога на Екопак България се съхраняват до оттегляне на Вашето съгласие.

Кампании и игри

Ако участвате в някоя от кампаниите и игрите на Екопак България, данните Ви се използват, за целите на участието Ви в съответната кампания или игра, както и за промотиране на дейността на Екопак, в рамките на разрешеното от закона или въз основа на дадено от Вас съгласие. Повече информация за обработването на личните данни в хода на кампаниите и игрите ллможете да намерите в условията за участие в тях.

Права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Екопак Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу, може да упражните като отправите искане до Екопак, използвайки данните, предоставени в раздел „Връзка с Администратора”. Екопак ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от Екопак дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

 • Право на коригиране:

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от Екопак тяхното коригиране, а също и непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез предоставяне на декларация на Екопак за тази цел.

 • Право на изтриване:

Като субект, чиито лични данни се обработват от Екопак, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

 

 • Право на ограничаване на обработката:

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от Екопак, е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, Екопак да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Екопак да провери точността на Вашите данни;

б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Екопак не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • Право на възражение срещу обработката на данни:

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от Екопак, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай Екопак ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или други доказуеми причини за по-нататъшното обработване, които са извън Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

 

 • Право на оттегляне на съгласието Ви:

Обработването на Вашите лични данни от Екопак, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 • Право на преносимост на данните:

Имате право да получите копие от личните данни , които сте предоставили на Екопак, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Това можете да направите като отправите искане до Екопак да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно читаем формат. Във връзка с това можете също да поискате Екопак да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

 • Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни

Екопак  се стреми по всяко време да осигурява максимална защита на личните данни на посетителите на интернет страницата си. С оглед на това Екопак предприема мерки в съответствие с актуалните средства за защита и си запазва правото да променя мерките за сигурност и защита на данните, в случай че това се налага. В такива случаи Екопак си запазва правото и да измени настоящата Политика .

Контакти

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, можете да се свържете с Екопак по някой от посочените в раздел Връзка с Администратора начини. Екопак ще направи всичко възможно, за да отговори на Вашите въпроси или да изпълни Вашите искания без излишно забавяне.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове