Министъра на околната среда и водите обяви със заповед изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2019 г. на Екопак България АД.

Министъра на околната среда и водите обяви със заповед изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2019 г. на Екопак България АД.

Министърът на околната среда и водите обяви за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на ЕКОПАК България  АД за 2019 г.  със заповед № РД- 351/04.05.2020г. 

ЕКОПАК  България е лидер сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната вече 16 години с 42,11 % пазарен дял.

През 2019 г. 1154 компании се довериха на Екопак България, която от тяхно име събра и предаде за рециклиране 107 032,85 т отпадъци от опаковки, от които - 20 065,22 т пластмаса, 50 101,77 т хартия и картон, 24 868,60 т стъкло, 5 106,20 т метали и 6 891,06 т дърво.

Изпълнената цел по оползотворяване е 62,92 %, а изпълнената цел по рециклиране е 62,92 %  от декларираните 170 113,79 т количества опаковки, пуснати на българския пазар, при нормативно определена цел по оползотворяване - 60%, а по рециклиране – 55%.

През 2019 г. дружеството има сключени договори с 88 общини за създаване и управление на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които обхващат население от 2 543 058 жители, обслужвани от 17 568 броя цветни контейнери с общ обем 24 279 540 литра. Съгласно заповедта на министъра на околната среда и водите, степента на изпълнение на целите на Екопак България надвишава изискваната съгласно Наредбата за ООп. 

Ефектът върху природата от рециклирането на тези количества е : Спасяване от изсичане на 651 323 дървета.

• Спестяване на природни ресурси: 349 886, 84 млн. квч. електроенергия; 1 592  млрд. л. питейна вода; 165 384 барела петрол.

Намаляване на обема на депонираните отпадъци на депата с над 200 407 куб.м.

 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове