Идва нов световен ред – кръговата икономика

Идва нов световен ред – кръговата икономика
Кръговата икономика е напълно нова концепция на живот, която трябва да възприемем. Тя ще бъде подчинена на нов модел на т.нар. йерархия на отпадъците, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който откри Деветият национален зелен форум на сп. „Мениджър“ и ЕКОПАК България в столичния Сити Март Арт Център вчера, 19.06.2018г.
Първото, което ще стои най-високо в йерархията на кръговата икономика е предотвратяването на отпадъка – т.е. така да бъде направен продукта, че да не води до отпадък. Това е най-амбициозната цел на кръговата икономика, поясни министър Димов.
Втората най-важна задача ще е удължаването на живота на продуктите и свеждането до минимум на отпадъците за депониране. Целта, която ЕС ще заложи е отпадъците за депониране да бъдат сведени до 10% във всяка държава
Третото стъпало на йерархията на отпадъците е разработването на продукти, които са лесни и напълно пригодни за рециклиране, подчинени на т.нар. екодизайн.
Най-късно до 2022 г. трябва да влязат в сила изискванията на екодизайна, а в България ще се опитаме дори да го въведем по-рано – така да бъдат изработвани продуктите, че да отговарят на йерархичната структура на възможностите на кръговата икономика, посочи още министър Димов.
Близо до общоевропейската цел за намаляване на депонираните отпадъци до 10% вече е Столична община, съобщи Йоана Христова, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване". Общо депонираните отпадъци са сведени до 16%, а с новите проекти и кампании част от които вече са стартирали, този процент ще падне под 10, убедена е тя. Столична община е и първата, въвела мобилна система за прибиране на опасни отпадъци, съобщи още зам.кмет Христова и отправи пожелание да дойде ден, в който столицата да няма и един тон отпадък, който да е предназначен за депо.
Предизвикателствата пред всички по отношение на въвеждането на кръговата икономика са и възможности, които ще отворят нови работни места, ще генерират инвестиции. Това отбеляза Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на най-голямата организация за разделно събиране на отпадъци от опаковки ЕКОПАК България. Той обърна внимание, че според новите изисквания по пакета за кръгова икономика на ЕС, от 22,5% в момента целите за събиране на пластмасови отпадъци скачат на 75% през 2030 г.
Като напълно нова цел се появява и разделното събиране и предаване за рециклиране на алуминий. Сега и веднага обаче трябва да реагираме по отношение на пластмата, защото за опаковки се използват близо 20% от общия дял произвеждана пластмата в света, а най-големият световен производител е Китай, призова Бургуджиев.
В това отношение ЕКОПАК вече е планирал няколко спешни мерки сред които да увеличи с 25% в следващите няколко години контейнерите за разделно събиране в градовете. Освен това ще бъде въведен проект за събиране на хартия и пластмаса от търговските обекти в София и ще се изградят системи за събиране на пластмасови отпадъци в обществени сгради и институции, включително училища и детски градини.
Бизнесът е един от основните носители на прехода към кръгова икономика, осъзнава тази отговорност и вече работи по нови, още по-високи цели, за да покрие изискванията й, стана ясно по време на Деветият национален Зелен форум на сп. "Мениджър" и ЕКОПАК България.
Като компания номер едно в света за храни и напитки за нас е от особено значение да бъдем свързани с всичко важно за бъдещето на света и природата, заяви един от основните участници Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България. Големият ангажимент на компанията е да има нулево влияние на производствената й дейност върху околната среда, което се изпълнява през три приоритета – съобразяване с климатичните промени, грижа за опазване на водните ресурси и непрекъсната работа за намаляването на отпадъците, отбеляза още той. В последните няколко години сме намалили с над 33% газовите емисии от нашите производства, над половината от нашите фабрики по света не депонират отпадъци на сметища и една от тях е фабриката в България, посочи Емануел Артур. За последните почти 30 години Нестле редуцира повече 18 хил. тона опаковки на готови продукти, което е еквивалент на това да спрат да се движат завинаги над 84 хил. автомобили. Нов ангажимент на компанията е до 2025 години всички опаковки на продукти на компанията да се рециклират или да се използват повторно. Към момента, само 40% от опаковките на продуктите на компанията са нови, т.е 60% са рециклируеми и за повторна употреба, допълни той.
Ние сме държавата на найлоновите торбички, а те са едни от най-големите разходни пера за бизнеса, в същото време са и най-разхищаваните от потребителите – разбирате каква превъзпитателна мярка ни предстои, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. Лидл постига 100 процента рециклируемост на използваните опаковки и това става още на ниво магазини като служителите са обучени за разделно събиране по видове. Само за 2017 над 8700 тона отпадъци от опаковки са предадени за рециклиране от Лидл България, посочи Драгийска. Компанията си поставя за цел до 2025 г да намали с още 20% пластмасовите отпадъци и с това да промени образа на държавата на найлоновите торбички.
Всяка една пластмасова бутилка да бъде рециклируема е голямата цел, която си поставя за близкото бъдеще и "Кока Кола ХБК", съобщи Ловорка Кекез, Мениджър "Околна среда" на компанията. Компанията, която оперира в 23 държави на 3 континента, вече е намалила с 22%  количеството вода, използвана вода за производство, а 40% от опаковките, които пуска на пазара са рециклирани. Отпадъците, които депонира, са спаднали с 83%. Като част от решенията за кръгова икономика, които вече се прилагат от Кока-Кола е рециклиране на мокрите етикети, въвеждане на оборотни стъклени бутилки и намалено тегло както на стъклените, така и на пластмасовите бутилки на нейните продукти.
С 6% в сравнение с 2015 година е намалила използването на вода и „Загорка“ АД, за същия период е постигнала  41% намаляване на въглеродните емисии в производството, съобщи Катерина Миланова, мениджър Корпоративни комуникации и устойчиво развитие в компанията. 29% от електроенергията, която използва пивоварната е от възобновяеми източници при средно 5% за България. „Загорка“ има високи цели за постоянно намаляване на количеството отпадък през намаляване на теглото на бутилките, а един от най-успешните й проекти до момента е премахване на хартиените етикети, което е довело до спестяването на 45 тона хартия. Новата стратегическа цел на компанията е всички опаковки, които отиват на пазара да бъдат такива, че да могат да бъдат използвани отново. Затова и една от най-активните инициативи на компанията е промотирането на стъклените опаковки и повторното им използване. Сред големите зелени успехи на „Загорка“ е и това, че вече успява да рециклира и 99.6% от отпадъците си.
Своеобразен зелен рекорд представи Станислав Станев, регионален директор „Технически дейности и ефективност“ във Веолия за България, и директор „Експлоатация и поддръжка” в „Софийска вода” .
През миналата година пречиствателната станция на компанията в София постигна рекорд в производството на зелена енергия покриваща на 123% нуждите от електроенергия на самата станция и 84% от енергийните нужди на цялата ВиК система, заради което получава и високо международно отличие  за иновация в отпадъчните води.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове