“Екопак България” запазва лидерската си позиция по разделно събиране на отпадъци

“Екопак България” запазва лидерската си позиция по разделно събиране на отпадъци

Днес на официална пресконференция, "Екопак България" представи резултатите от дейността си през 2017 г. и планираните дейности през 2018 г.
През 2017 г. “Екопак България” събра и рециклира 96 209, 96 т. отпадъци от опаковки. Това е 61,25 % от декларираните от производителите 157 085,08 т. опаковки пуснати на българския пазар. Опредлената от МОСВ цел е била 60%.
Компанията разшири обхвата си през 2017 г. като сключи договори с 22 нови общини и в момента управлява системите за разделно събиране на отпадъци в 83 български общини с население от 2 570 688 жители и по данни на МОСВ обслужва 15 822 цветни контейнера. Планирано е поетапно увеличаване на броя на контейнерите, за да бъдат обхванати още 200 000 души до 2019 г.
42 камиона с интегрирана GPS система извозват различните видове отпадъци от контейнерите на организацията. Системата следи в реално време графика и маршрута на камионите. “Екопак България” работи с 24 рециклиращи предприятия в страната и с 19 сортиращи инсталации, 15 от които - собствени. Компанията осигурява 250 работни места.
„Подготвяйки се за въвеждането на новите изисквания, заложени в пакета на ЕС „Кръгова икономика“, ще инвестираме 1,2 млн. лв. в изграждането на нова инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София и в разкриването на нов информационно-образователен център за деца и ученици“, съобщи изпълнителният директор на “Екопак България” Тодор Бургуджиев. Според него едно от най-големите предизвикателства пред организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки е събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки. До момента такава цел не е била поставяна. Според пакета “Кръгова икономика” целта е до 2030 г. страните-членки да събират и рециклират 85% от този вид опаковки „Това на практика означава всеки продаден кен да бъде събран разделно и рециклиран“, обясни г-н Бургуджиев. Според него предложенията на ЕК за намаляване на продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба, замяната на пластмасата с рециклируеми или биоразградими материали и въвеждането на екодизайн в опаковките, биха довели до значително намаляване замърсяването на планетата.
„За да въведем успешно кръговата икономика, е нужно да продължим провеждането на образователни инициативи, комуникационни и информационни кампании сред населението, в училищата и в партньорство с общините,“ коментира Мариана Петкова, мениджър Комуникации в организацията. Тя илюстрира целенасочените усилия на “Екопак България” в тази посока с резултатите на най-популярните инициативи на организацията. През 2017 г. в инициативата „Книги за смет“ са участвали над 10 000 души, събрани са 16 т. пластмаса и са раздадени над 14 000 безплатни книги. Кампанията „Стара хартия за нова книга“ събра миналата година над 8 000 деца, които предадоха 43 т. хартия и получиха над 9 500 детски книги. Пътуващото куклено шоу „Нахрани ме! Ям разделно!“ провежда своето турне из страната 4-ри поредни години. То обучава най-малките да събират отпадъци разделно и вече над 6 000 деца са ревностни екозащитници. “Промяната на съзнанието и формирането на отговорно отношение на гражданите да събират и изхърлят разделно отпадъците е наша цел, защото така не само ние ще постигаме поставените цели, но и страната ни ще бъде по-чиста”, коментира г-жа Петкова.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове