ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ОТНОВО ПЪРВИ. ОРГАНИЗАЦИЯТА ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЗА 2017 г. НА 1213 СВОИ ЧЛЕНОВЕ.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ОТНОВО ПЪРВИ. ОРГАНИЗАЦИЯТА ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЗА 2017 г. НА 1213 СВОИ ЧЛЕНОВЕ.

Със заповед № РД- 285/15.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите Нено Димов, бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на "ЕКОПАК България" АД за 2017 г.. За 14-та поредна година "ЕКОПАК България" затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 41,50 % пазарен дял.

През 2017 година компаниите, които членуват в "ЕКОПАК България" са декларирали 157 085,08 тона опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 96 209,96 т. отпадъци от опаковки, от които са рециклирани 17 159,92 т. пластмаса, 45 723,57 т. хартия и картон, 21 666,38 т. стъкло, 4 725,54 т метал и 6 865,23 т. дърво.

Общото рециклирано количество представлява 61,25% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 60%.

През 2017 година дружеството има сключени договори с 83 общини с общо обхванато население от 2 570 688 жители, обслужвани от 15 829 броя цветни контейнери с общ обем 21 648 690 литра. Съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите, степента на изпълнение на целите на "Екопак България" надвишава изискваната съгласно Наредбата за ООп.

Броят на компаниите, за които "Екопак България" е изпълнила задълженията за рециклиране е 1 213.

Ефектът върху природата от рециклирането на тези количества е :

- Спасяване от изсичане на 594 406 дървета;

- Спестяване на природни ресурси;

- 311 млн. квч. електроенергия;

- 1,453 млрд. л питейна вода;

- 148 628 барела петрол.

Намаляване на обема на депонираните отпадъци на депата с над 384 840 куб.м.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове