12-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

12-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

12-та Годишна среща на местните власти се проведе в курорта Албена в периода 15-17 октомври. Тя премина под знака на дискусиите за устойчиво развитие на общините, алтернативите за финансиране на управлението на отпадъците, актуалните аспекти на общинските съвети и интелигентното местно управление. 

Екопак България отново се доказа като добър партньор на българските общини, като ги подкрепи в организирането и провеждането на дискусионният форум  „Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда“. В програмата бяха включени темите за подобряване на качеството на атмосферният въздух, предстоящи промени в Закона за управление на отпадъците за прилагане на принципа „замърсителят плаща“, промяна в модела на продуктовите такси и др.  През 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди и трябва да се намери механизъм за прилагането им, така че те да доведат до максимален ефект върху намаляване на замърсяването на атмосферния въздух, съобщи министърът на околната сред и водите Нено Димов. По отношение на управлението на отпадъците министър Димов отбеляза, че вече са закрити 96 от 113 общински депа, но остават три общини, които не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци. Сега други общини поемат техните отпадъци и не е справедливо всички да плащат цената, обясни министърът. Той изрази увереност, че до края на годината общините ще закрият старите депа, така че да не се стигне до ефективни санкции по наказателната процедура срещу България.

Председателят на парламентарната комисия по околна среда и води Ивелина Василева, увери кметовете на българските общини, че ще ги подкрепя и помага при разрешаването на проблемите свързани с опазване на околната среда. 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове