Опаковки - маркировка

1. Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена
 

Между трите стрелки се поставят цифрите, а под тях е абревиатурата за вида на материала от който е изработена опаковката.

2. Маркировка за разделно събиране

Опаковката трябва да бъде обозначена и с маркировка за разделно събиране, чийто графичен дизайн е валиден за страните членки на Европейския съюз. Утвърден и широко е използван знака "tidyman" - т.н. "човече с кошче". 

3. Търговска марка на организацията по оползотворяване

Като член на организация по оползотворяване, опаковките на пусканите от Вас опаковани стоки трябва да бъдат маркирани и със съответната търговска марка на организацията.

Маркировката, обозначаваща принадлежността на опаковката към колективната система на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е марката „Зелена точка" (DER GRÜNE PUNKT).

Всички членове на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ, имат право да поставят върху опаковките търговската марка "DER GRŰNE PUNKT".

tochkata_ekopak_3d__338

Указания при отпечатване:

1. Стрелката, сочеща надясно задължително е оцветена тъмно. Стрелката, сочеща наляво задължително е оцветена светло.

2. При маркировка поставяна върху бяла основа, стрелката сочещаналяво е светло зелена. Препоръчва се използването на цвят: Pantone 366 C. Стрелката сочеща надясно е тъмно зелена. Препоръчва се използването на цвят: Pantone 343 C.

3. За да бъде осигурена ползата от разпознаването на търговската марка препоръчвания минимален размер е 10 mm. Независимо от това се приема размерът на търговската марка да бъде 6 mm за малките опаковки.

4. При четирицветен печат се препоръчва използването на следните цветове:

Светлозелено   Тъмнозелено 
Pantone 366 C Pantone 343 C
Cyanide: 19%   Cyanide: 100%
Purple: 0%    Purple: 0%
Black: 0% Black: 60%
Yellow: 47% Yellow: 69%

ЗНАЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове