Какво се случва с разделно събрания отпадък?

В този раздел бихме искали да представим пътя, който изминават разделно събраните отпадъци от опаковки от трите цветни контейнера до Заводите за рециклиране.

ЕКОПАК е изградила системи за разделно събиране на опаковки в 88 общини в цялата страна използваща трицветна контейнерна система: син - за хартиени и картонени опаковки, жълт - за пластмаса и метал и зелен - за стъклени бутилки и буркани. Адресите, на които се поставят тройките контейнери, се определят от всяка от общините с която имаме сключен договор. Извозването на отпадъците се извършва по определен седмичен график. С един камион се обслужва само един цвят контейнер, което гарантира, че няма смесване на разделно събраните суровини. Отпадъците от цветните контейнери се транспортират до сортираща инсталация, където се сепарират по видове така, че да могат да се рециклират с един технологичен процес. След това се балират и се подготвят за извозване до Заводите за рециклиране.

Тук може да видите пътя на отпадъка и какво се случва с всяка опаковка, която вие изхвърлите в цветните контейнери за разделно събиране.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=idfyg5m8uFI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=SyWTv1v4c-A

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FXEWUWx13bM

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове