Как ЕКОПАК България извършва дейността си в общините?

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ сключва договор със съответната ОБЩИНА, за организиране и управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на нейната територия. Чрез него се определя обхвата на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки /обхванати населени места, брой контейнери, местоположение, график за извозване/. Броят на контейнерите, които се разполагат в съответните общини и населени места се определя съгласно определените в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове изисквания.

КАКВИ СА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ОТГОВАРЯ?
  • Закупуване и доставка на трицветни контейнери.
  • Разполагане по адреси посочени от общината.
  • Определяне на график за обслужване на контейнерите, съгласуван с общинските експерти.
  • Осигуряване на сметосъбираща техника.
  • Обслужване на контейнерите разделно, всеки цвят контейнери в различен ден.
  • Почистване на пространството около контейнерите - при обслужването им.
  • Всяко транспортно средство, обслужващо системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки има обозначителна табела за цвета на обслужвания в съответният ден контейнер.  
  • Транспортиране на отпадъците от опаковки до площадка за сортиране на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ.
  • Предварителна обработка: сортиране на отпадъците по вид и по цвят, балиране, отделяне на нерециклируеми и силно замърсени отпадъци.
  • Транспортиране до рециклиращи заводи.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове