Защо да изберем ЕКОПАК?

За „ЕКОПАК България“ АД 

„ЕКОПАК България“ АД е акционерно дружество, учредено през 2004 г. от 18 водещи български и международни компании. Организацията е създадена съгласно Закона за управление на отпадъците, който въвежда принципа за „разширена отговорност на производителя“ и задължава всички производители или вносители на опаковани стоки на българския пазар да събират, рециклират и оползотворяват определен процент от общото количество отпадъци от опаковки, образувани след употребата на техните стоки.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е организация, която не разпределя печалба, и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от името на нейните членове. Лицензионните възнаграждения, внасяни от членовете покриват единствено разходите във връзка с организиране, администриране и отчитане на събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки, както и провеждане на информационни и образователни кампании за изграждане на отговорно отношение към разделното събиране и рециклиране.

Как функционира системата?

Законът за управление на отпадъците въвежда понятието "Разширена отговорност на производителя" – екологичен принцип, прилаган като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда от даден продукт чрез въвеждане на задължения и отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта.

Стратегическата цел на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е ефективна, надеждна и съобразена с правилата за устойчиво развитие за изпълнение на задължението, поето от компаниите, които са наши членове, за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки в резултат на въвеждането на опаковани стоки на пазара.

Ние се ангажираме да отговорим на изискванията и непрекъснато да подобряваме ефективността на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, да спазваме етичните стандарти, прозрачност в управлението на компанията и взаимоотношенията с институции, клиенти и потребители. Да работим с грижа към обществото и природата.

Ние работим със специалисти, които гарантират на нашите бизнес партньори професионално и експертно изпълнение на предлаганите от нас услуги свързани с управлението на отпадъците от опаковки и изпълнението на задължението за оползотворяване и рециклиране на отпадъци.

Организираме информационно-образователни инициативи, насърчаваме отговорното отношение и поведение на потребителите за опазване на околната среда и промотиране на разделното събиране на отпадъци.

Екопак България е основен доставчик на рециклиращата индустрия с над 40% дял, като доставя суровини на 27 рециклиращи заводи.

Екопак България е изградила 16 сепариращи линии,  разположила е 18 130 цветни контейнери, които обслужват население от 2.543 млн. души в 88 общини.

Нашата работа е отличена е с награди в сферата на опазване на околната среда:

- 2016 г. - две от три награди в категория „Зелени комуникации и градска среда“ на конкурса на Българското дружество за връзки с обществеността PR Priz

- за 3 поредни години ( 2014 г. , 2016 г., 2017г. ) печели наградата „Зелен Оскар“ в категория Рециклираща промишленост и управление на отпадъци в конкурса „Най-зелените компании в България”, организиран от списание b2b Magazine

- 2014 г. – наградата за Инвеститор в околната среда в конкурса, организиран от Българския форум на бизнес лидерите

- 2013 г.  наградата за Корпоративна социална отговорност (КСО) в конкурса, организиран от списание "Икономика".

- 2013 г.  Втора награда в световния конкурс за най-добра информационно-образователна кампания на ISWA (Международна организация по управление на отпадъците) сред 48 кандидата от 27 страни на 4 континента.

Ние прилагаме европейски практики в своята работа, като единствената българска организация член на ProEurope (предоставя правата за ползването на знака „Зелена точка“), основател и член на EXPRA (Асоциация „Разширена отговорност на производителя“).

1200 компании се довериха на професионализма на Екопак България.

Нашите членове използват бърза, удобна и достъпна за ползване онлайн система за отчитане.

Сертификати:

Водена от желанието да предлага качество на услугите, което да отговаря на най-високите международни стандарти, ЕКОПАК има внедрена интегрирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 и по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 (сертифициращ орган ТЮФ Рейнланд).

Членство в международни и национални организации:

С мисъл за споделена социална отговорност - ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е член на редица организации на бизнеса и неправителствени организации:

 • Европейската организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки (PRO EUROPE);
 • Европейската Асоциация на разширена отговорност на производителя (EXPRA);
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
 • Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ);
 • Американската търговска камара в България (AmCham);
 • Гръцкият бизнес съвет в България (HBCB);
 • Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН“
 Към кого са насочени услугите на ЕКОПАК?
 • Услугите на ЕКОПАК са насочени към всички лица, които внасят, придобиват или произвеждат опаковани стоки на българския пазар.
 • Взаимоотношенията между членовете и ЕКОПАК се уреждат с договор, стандартен за всички фирми, участващи в организираната колективна система.
 • С подписването на договора, членовете прехвърлят на ЕКОПАК задължението си за събиране, оползотворяване и рециклиране на всички опаковки, които пускат на пазара в Република България, независимо от материала им.
 • ЕКОПАК, от името на своите членове, се задължава да постигне установените в законодателството цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки.
 

 

 
 


Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове