Цени и търговска политика

ЕКОПАК България гарантира изпълнение на задълженията Ви за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки съгласно Закона за управление на отпадъците.

От 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. базовият размер на вноските за оползотворяване на материалите са представени в таблица 1.

Считано от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. базовият размер на някои от вноските за оползотворяване на материалите се променят и са представени в таблица 2. Действащата политика за отстъпки за навременно отчитане и плащане, се запазва и остава непроменена спрямо действащите до 30. 06. 2023 г. 

Таблица 1

Материал Базов размер на вноска за оползотворяване След 10% намаление за навременно отчитане до 15-то число След 20% намаление за навременно плащане до 25-то число
Пластмаса 0.175 0.1575 0.126
Хартия и картон 0.160 0.144 0.115
Стъкло 0.185 0.1665 0.133
Стомана 0.079 0.071 0.057
Алуминий 0.089 0.080 0.064
Композитни 0.194 0.175 0.140
Дървесина 0.098 0.088 0.071
Други 0.259 0.233 0.187

Цените са в лева, за кг., без ДДС. Посочените отстъпки важат за годишни количества над 10 тона. Минимална годишна сума за 1 задължено лице 150 лева, без ДДС.

Таблица 2

Материал

Базов размер на вноска за оползотворя-ване, считано от 01.07.2023 г. 

След 10% намаление за навременно отчитане до 15-то число (от 01.07.2023 г.)

След 20% намаление за навременно плащане до 25-то число (от 01.07.2023 г.)

ППЕУ – пластмасови бутилки за напитки до 3 л.

0.209

0.188

0.1505

Всички останали пластмаси

0.209

0.188

0.1505

Хартия и картон

0.204

0.184

0.147

Стъкло

0.235

0.2115

0.169

Стомана

0.105

0.0945

0.076

Алуминий

0.175

0.1575

0.126

Композитни

0.249

0.224

0.179

Дървесина

0.108

0.097

0.078

Други

0.259

0.233

0.187

 Цените са в лева, за кг., без ДДС. Посочените отстъпки важат за годишни количества над 10 тона. Минимална годишна сума за 1 задължено лице 150 лева, без ДДС.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове