Отпадъците като ресурс дискутираха на кръгла маса

Отпадъците като ресурс дискутираха на кръгла маса

Малката базилика в Пловдив бе домакин на кръгла маса на тема „Споделена отговорност за устойчиви градове“. Екологично ангажирани организации, представители на бизнеса, общините и МОСВ дискутираха националния план за управление на отпадъците до 2028 г., контролът на замърсяванията в градска и извънградска среда, както и възможностите отпадъците да се използват повторно, като се рециклират. Кръглата маса, организирана от сдружението БГ Бъди активен, е част от дългосрочния проект „Партньорство за чиста и красива България“. Форумът бе открит от Анести Тимчев, заместник-кмет с ресор „Екология “, който посочи, че в Пловдив ежедневно се обработват 400 тона твърди битови отпадъци , а за 1 месец на територията на града влизат и излизат 5 милиона автомобили. От стрна на Екопак България участие взе Христо Диков, оперативен директор на организацията. Г-н Диков представи на участниците информация за работата на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки в страната. Екопак е най-голямата от четирите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. В качеството си на пазарен лидер и във връзка с нормативните ангажимените, Екопак развива системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 81 общини. Системите за раделно събиране в общините са организирани с трицветни контейнери син, жъл и зелен. В над 16 годишната си работа с общини, граждани и бизнес, Екопак наблюдава трайна тенденция към отгворно поведение за разделно събирене и рециклиране. Екопак активно се стреми да подобрява предоставяните услуги и усъвършенстване на системите за разделно събиране чрез информационни кампании и внедряване на технолигични иновации, които да спомогнат за ползотворното използване на системите за разделно събиране. Участниците в кръглата маса се интересуваха от това как работи системата за управление на отпадъците в страната на регионално и национално ниво, защо текстилът се третира като отпадък наравно с изхвърлените опаковки и негодно електрическо оборудване. Отпадъците не са само широко известните опаковки. Например фасовете. В България няма организация, която да рециклира отпадъци от цигари, а те съдържат много опасни вещества, посочи Мария Лазарова, една от организаторките на кампанията „Да изчистим България“. "Фасовете не са текстилни отпадъци - имат пластмаса и съдържат голямо количество токсини, които могат да отровят водните басейни". Светлана Божкова, експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци “ в МОСВ , отговори на част от въпросите. "Инсталациите за третиране на отпадъци са сред най-скъпите, струват милиони лева. Рециклиращите мощности са налични в страната, сега инвестициите са насочени към системите за разделно събиране" Сдуржението БГ Бъди активен от години работи заедно с хората, за да се подобри градската среда, посочи Ласка Ненова. Тя открои възпитаването на съзнание у хората да не замърсяват, като посочи примера как заедно успешно могат да се почистят и облагородят междублокови пространства в квартал Тракия.

 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове