Екопак България ще обслужва системата за разделното събиране на отпадъци от опаковки в община град Добрич.

Екопак България ще обслужва системата за разделното събиране на отпадъци от опаковки в община град Добрич.

От 1 август тази година „Екопак България“ АД сключи договор с Община град Добрич за изграждане на трицветна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. „Екопак България“ заема мястото в общината на „Екоколект“ АД, които изтеглиха своите контейнери до 09 август. От Понеделник, 10.08.2020 г. стартира поетапното разполагане на новите контейнери. Съгласно предварителната програма се очаква всички контейнери да бъдат поставени на определените места до края на месец Август, 2020 г.

Организацията ще оптимизира досега действащата система, като броят на площадките за разделно събиране се увеличава от 152  на 160 и се заменя от 2-цветна контейнерна на 3-цветна контейнерна система. Ще бъдат разположени общо 480 бр. цветни контейнери. След приключване на подновяването, всички адреси ще бъдат публикувани на адрес:  https://www.ecopack.bg/bg. Всяка точка се състои от три контейнера: син, жълт и зелен, с общ обем 4500 литра. Трицветната система е с доказана по-голяма ефективност и екологосъобразност от двуцветната:

  • сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки;
  • жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
  • зелени контейнери – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Анализите показват, че чрез използването на този тип система  се събира по-качествен и чист отпадък, което допринася за увеличаване на разделно събираните отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране.

Новите контейнери са тип „иглу“ със значително по-ограничени възможности за изваждане на вече постъпилите в тях отпадъци.

“Екопак България“ АД ще разположи и ще обслужва 160 938 литра в повече от нормативно изискване, като по този начин ще се увеличи ефективността на системата за разделно събиране в Община Добрич.

За обслужването на новите контейнери, компанията осигурява специализирани сметосъбиращи автомобили, които са с монтирани GPS системи за директен достъп в “реално време”.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове