Карта

Карта на контейнерите Адреси на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки:

Съгласно законодателството и сключените договори с общини- партньори за организиране на системите за разделно събиране, броят и адресите на които се поставят контейнерите се определят от съответната община. Те трябва да отговарят на няколко критерия:

  • Цветовете на контейнерите трябва да бъдат - зелени, жълти (и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци;
  • Задължително се осигурява минимален общ обем на съдовете, както следва:

а) за населени места с под 50 000 жители, за всеки 400 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;

б) за населени места от 50 000 до 100 000 жители, за всеки 600 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;

в) за населени места над 100 000 жители, за всеки 800 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;

 

  • Да са в близост до контейнерите за битова смет;
  • Да са съобразени с инфраструктурата на раойна;
  • Да не пречат на движението по улицата;
  • Да могат да бъдат технически обслужени от сметосъбиращите камиони (да има място и възможност за маневриране и спиране на камиона);

Адресите могат да бъдат променяни от общините при:

  • Ремонт на участъците;
  • Незапълняемост на контейнерите с рециклируеми отпадъци;
  • При използването им за изхвърляне на битови отпадъци;
  • При недоброжелателни посегателства върху контейнерите – чупене, палене, обръщане и разпиляване на отпадъците;

График за обслужване на районите на Столична Община - Красно село, Младост, Студентски, Триадица, Средец и Оборище, в които работи ЕКОПАК България за месец октомври 2022 г. Районите са разделени на две зони - зона 1 и зона 2, с цел оптимизация на обслужването. 

График_СО_окт_2022

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове