За Зелената точка

  • Символът „Зелена точка“ е регистрирана търговска марка, която се ползва със защита на световно, европейско и местно ниво, и може да бъде поставяна на опаковки, дистрибутирани на пазара в Република България,само със съгласието на нейния собственик и/или оторизиран лицензополучател за България.
  • Използването на марката „Зелена точка“ върху опаковките означава, че съответният дистрибутор или производител на опаковани стоки участва (включително финансово) в система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците си от опаковки, която гарантира изпълнението на изискванията на европейското и местното законодателство.
  • Дългогодишното членство на „ЕКОПАК България“ АД в европейските организации на PRO EUROPE (лицензодател на марката „Зелена точка“) и EXPRAе доказателство, че организираната от дружеството система за разделно събиране и оползотворяване на опаковки е еталон за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване съгласно най-високите европейски стандарти.
  • "Зелената точка" олицетворява финансовия принос на съответната фирма производител/вносител към организация за оползотворяване, която е изцяло собственост на задължената индустрия, работи без право да разпределя печалба и е с основен фокус към популяризирането на разделното събиране и ползите от него сред всички прослойки на обществото. “ЕКОПАК България“ АД е организирала дейността си именно на основата на тези принципи.
  • Ползването на марката „Зелена точка“ от дистрибутори или производители на опаковани стоки в България може да бъде разрешено по линията на редовно членство в системата за разделно събиране (чрез сключване на клиентски договор с „ЕКОПАК България“ АД) или посредством подписване на така наречения „чист лицензионен договор“ .

За повече информация по темата, моля свържете се с наш служител или изберете от връзките по-долу:

РЕЖИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАРКАТА „ЗЕЛЕНА ТОЧКА“ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ УЧАСТВАТ В СИСТЕМАТА НА „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД

Европейска организация по оползотворяване на опаковки PRO EUROPE

PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), учредена през 1995 г., обхваща европейските схеми за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които използват търговската марка „Зелена точка" като финансов символ. В първостепенната си роля, ПРО ЮРЪП е главният лицензодател за търговската марка „Зелена точка". Освен това, организацията играе ролята на авторитетен глас и обща политическа платформа, представляваща интересите на всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредени и ръководени от или от името на задължените по закон лица.

"Зелената точка" се разгърна до доказана концепция в много страни като приложение на „Отговорността на производителя". Промишлеността в 25 страни сега използва „Зелената точка" като финансов символ за организацията по оползотворяване, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. Към днешна дата работещите за тази цел организации на частния сектор има в 22 страни-членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция - както и в други страни като Норвегия, Хърватска и Турция. Освен това, ПРО ЮРЪП има споразумения за сътрудничество с подобни системи във Великобритания (VALPAK), Канада (CSR), Исландия (IRF), Финландия (PYR), и Украйна (UkrPec), така че те също са част от общата мрежа. VALPAK и CSR се грижат за „зелената точка" съответно във Великобритания и в САЩ, Канада и Мексико, така че всички лицензополучатели да могат да използват без проблеми този символ върху опаковките си навсякъде по света.

Про Юръп / PRF EUROPE

Неправителствената организация PRO EUROPE, "Packaging Recovery Organization Europe", s.p.r.l. (Европейска организация по оползотворяване), е основана през 1995 г. със седалище в Брюксел, за избягване от самото начало на бариерите пред търговията при прилагането на европейската Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя обединява организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които използват запазената търговка марка "Зелена точка". PRO EUROPE представлява общите политики на своите членове и е техния глас пред Европейските и международни институции.

Членовете на PRO EUROPE представляват 33 държави в Европа и Америка. Целта на членовете на PRO EUROPE е да покажат, че оползотворяването и рециклирането на използваните опаковки е важна стъпка по пътя към устойчиво развитие, която е необходима за гарантиране опазването на нашата планета за бъдещите поколения. Към днешна дата работещите за тази цел организации на частния сектор има в Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция - както и в други страни като Норвегия, Хърватска и Турция. Освен това, ПРО ЮРЪП има споразумения за сътрудничество с подобни системи във Великобритания (VALPAK), Канада (CSR), Исландия (IRF), Финландия (PYR), и Украйна (UkrPec), така че те също са част от общата мрежа. VALPAK и CSR се грижат за „зелената точка" съответно във Великобритания и в САЩ, Канада и Мексико, така че всички лицензополучатели да могат да използват без проблеми този символ върху опаковките си навсякъде по света.

Организциите по оплозотворяване, които ползват знака "Зелена точка" са постигнали международно признание и допринасят за успешното осъществяване на принципа на отговорност на производителя на опаковани стоки към опазването на околната среда. Когато видите "Зелена точка" върху опаковките, това означава, че за такива опаковки е осигурен финансов принос чрез който квалифицирани национални организации по оползотворяване, учредени в съответствие с принципите, заложени в Директива 94/62 на ЕС и съответните национални закони, изпълняват определените цели за оползотовряване и рециклиране.

В първостепенната си роля, ПРО ЮРЪП е главният лицензодател за търговската марка „Зелена точка". Освен това, организацията играе ролята на авторитетен глас и обща политическа платформа, представляваща интересите на всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредени и ръководени от или от името на задължените по закон лица.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове