Екопак България ще обслужва системата за разделното събиране на отпадъци от опаковки в община Пазарджик

Екопак България ще обслужва системата за разделното събиране на отпадъци от опаковки в община Пазарджик

В края на м. декември, 2018 г. общинският съвет на община Пазарджик взе решение да възложи дейността за разделно събиране на отпадъци от опаковки на „Екопак България“ АД, която да замени „Екобулпак“ АД. Във връзка с новият договор „Екопак България“ ще изгради система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на всички населени места в община Пазарджик, общо 23 на брой. Ще бъдат разположени общо 780 бр. цветни контейнери. Организацията ще оптимизира досега действащата система, като разположи трицветни контейнери за отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните и обществени сгради на територията на Община Пазарджик.

„Екопак България” АД работи с трицветна контейнерна система с доказана по-голяма ефективност и екологосъобразност от двуцветната:

  • сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки;
  • жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
  • зелени контейнери – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Анализите показват, че чрез използването на този тип система се събира по-качествен и чист отпадък, което допринася за увеличаване на разделно събраните отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране.

След изтеглянето на контейнерите на "Екобулпак", „Екопак България“ има готовност да започне веднага разполагане на новите контейнери, съгласно списък с адреси изготвен от общината.

За обслужването на новите контейнери, „Екопак България“ АД осигурява специализирани сметосъбиращи автомобили, които са с монтирани GPS системи за директен достъп в “реално време”.

Предвидено е графикът за обслужване на системата да бъде ежеседмичен за сини и жълти, а веднъж в месеца ще се обслужват зелените контейнери.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове