Любка Александрова: Наградата „Най-зелена община“ за община Левски е признание, че сме в правилната посока

Любка Александрова: Наградата „Най-зелена община“ за община Левски е признание, че сме в правилната посока

Любка Александрова:

Наградата „Най-зелена община“ за община Левски е признание, че сме в правилната посока

Работим за повишаване на  информираността на населението и градим екологичното съзнание на гражданите, казва кметът на община Левски

 

ВИЗИТКА:

Любка Александрова е първата жена кмет в историята на община Левски. Тя е възпитаник на СОУ "Крум Попов" в града. Висшето си образование е завършила в Бургаския свободен университет, където става магистър по право. Работи като адвокат. С политика се занимава активно от шестнадесет  години. Преди да стане кмет на община Левски е била два мандата общински съветник. Кмет на общината е от 2011 г.

-           Г-жо Александрова, вашата община спечели авторитетния конкурс „Най-зелена община“, организиран за четвърти път от „Екопак България“.  Какво означава тази награда за Вас и за общината?

-           От една страна се радвам на оценката, тъй като екипът на общинската администрация провежда уверено, практично и последователно вече много години различни политики и проекти на територията на община Левски, насочени към подобряване на околната следа, повишаване информираността на населението, изграждане и надграждане на екологичното съзнание на гражданите. От друга страна, наградата е и признание от страна на водеща в бранша организация като „Екопак България“, че работим на национално ниво. През 2012 година получихме и наградата на МОСВ „Зелена община“…  Така че наградите са плод на усилията на всички колеги и ни дават увереност, че вървим по правилния път и то успешно.

-           Разделното събиране на отпадъци от опаковки и рециклирането им е жизнено важен процес за устойчивото развитие на всяка общност. Какви мерки предприемате, за да увличате все повече свои съграждани да участват активно в него?

-           Разделното събиране на отпадъци и рециклирането е цел на една оптимизирана система на третиране на отпадъците от бита. В България националното законодателство все още не е създало нормативна база, която по един безспорен начин да регулира този процес. До голяма степен процесът е формален, трудно контролируем и не особено ефективен.  Общините са затруднени, а и доста ограничени в предприемането на мерки, тъй като имат единствено контролни функции, но не и ресурс за истински и сериозен контрол. Община Левски не прави изключение. Така остава постоянната възпитателска работа на терен. Ежегодно правим многократни срещи с гражданите по квартали, за да изясняване нуждата и предимствата на разделното събиране на отпадъци и рециклирането им. Всяка година раздаваме и по 100 бр. компостери. Вече три години работим по един българо-швейцарски проект на ПУДООС за изграждане на пилотен център за събиране на опасни отпадъци от бита. Четири години подред правим кампании за разделно събиране на ИУЕЕО, НУБА ИУГ, в това число и на опасни отпадъци от бита с мобилен пункт. С ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ имаме договор от 2007 г. Още през 2003 г. стартира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки по проект на община Левски в кампанията „За чиста околна среда“ на ПУДООС. Хората помнят все още така наречения еко-център, в който се предаваха отпадъци от опаковки срещу възнаграждения.

-           Зеленото мислене е мода в обществото напоследък. Как мотивирате служителите на общината, жителите й да се отнасят отговорно към околната среда -  налагате ли глоби на нарушителите или залагате на вдъхновяващ пример?

-           От около година сформирахме екипи от инспектори, разпределихме град Левски на няколко района и на всеки район поставихме конкретен отговорник, който ежедневно е на обход в района си и наблюдава за чистотата, за възникнали проблеми от комунално–битово естество и включително за разделното събиране на отпадъците, в т. ч. отделно рециклируеми, зелени, строителни отпадъци, сгур и други. Ефектът е голям. Инспекторите връчват предписания, съставят актове, обясняват на гражданите как съгласно Наредба № 11 на общината, могат да се справят с боклуците от различно естество. Осъществяват пряка връзка с БКС-Левски и при нужда хората от БКС се отзовават незабавно.

-           С какви проблеми по отношение на екологосъобразното поведение се сблъсквате в ежедневието си на кмет на община и какви са решенията, които според Вас работят за Вашата общност?

-           Доста често се сблъскваме с въпроси и проблеми, поставяни от гражданите: Къде да се изхвърли определен отпадък?, Защо, например, не е достатъчно добре уредена системата със събирането на специфични потоци, като прозоречното стъкло, което е в групата на строителните отпадъци. Връщам се в началото на интервюто. Много от изискванията в нормативната база по отношение на потоците отпадъци не е достатъчно добре уредена в държавата ни. Определени отпадъци дори няма на кого да бъдат предадени и не е уреден въпросът с тяхното оползотворяване или обезвреждане в България. Ние също срещаме трудности, за да отговорим адекватно на гражданите. В друг аспект, често се сблъскваме и със съпротиви, като: „Ние затова си плащаме, за да чистите“. Истината е, че заплащането, в случая такса смет, която определя общината, не достига като финансов ресурс, за да покрие всички услуги по чистотата, защото е съобразена с фактора социална поносимост.

В този смисъл залагаме на разумното, екологосъобразно мислене на гражданите, респективно на екологосъобразното поведение. И образоваме гражданите как да пазим чисти населените места, да минимизираме отпадъците, да използваме правилно създадените системи и да сме разумни по отношение и на семейните бюджети.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове