15 години Лидерство. Министъра на околната среда и водите обяви със заповед изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2018 г. на Екопак България.

15 години Лидерство. Министъра на околната среда и водите обяви със заповед изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2018 г. на Екопак България.

Министърът на околната среда и водите обяви за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на ЕКОПАК България  АД за 2018 г.  със заповед № РД- 386/15.05.2019г.

ЕКОПАК  България е лидер сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната вече 15 години с 42,22 % пазарен дял.

През 2018 година 1189 компании се довериха на Екопак България, която от тяхно име събра и предаде за рециклиране 100 959,07 т. отпадъци от опаковки, от които 18 003,87 т. пластмаса, 46 667,42 т. хартия и картон, 24 103,23 т. стъкло, 5 064,86 т. метали и 7 079,41 т. дърво.

Изпълнената цел по оползотворяване е 60,69 %, а изпълнената цел по рециклиране е 60,68 %  от декларираните 166 370.95 т. количества опаковки, пуснати на българският пазар, при нормативно определена цел по оползотворяване- 60%, а по рециклиране – 55%.

През 2018 година дружеството има сключени договори с 83 общини за създаване и управление на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които обхващат население от 2 571 508 жители, обслужвани от 15 763 броя цветни контейнери с общ обем 21 586 520 литра. Съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите, степента на изпълнение на целите на Екопак България надвишава изискваната съгласно Наредбата за ООп. Броят на компаниите, за които Екопак България е изпълнила задълженията за рециклиране е 1189.

Ефектът върху природата от рециклирането на тези количества е :

• Спасяване от изсичане на 606 600 дървета.

• Спестяване на природни ресурси: 

- 320 964, 286 млн. квч. електроенергия;

- 1 483,090  млрд. л питейна вода;

- 152 676 барела петрол.

Намаляване на обема на депонираните отпадъци на депата с над 419 787 куб.м.

 

 

 

 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове