ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „ЕКОШАМПИОНИ” 2023

Кампанията се провежда в тясно партньорство с Община Русе, Община Велинград и Община Руен

Кампанията „Екошампиони“, наричан за краткост Кампанията, се организира от ЕКОПАК България АД, наричан за краткост Организатор на кампанията. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наричани за краткост Официални правила на кампанията. 

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni

Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събрат разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогната за чистотата на природатата и града, в който живеят.

Право на участие в Кампанията имат всички училища на територията на градовете Русе, Велинград и Руен, които се регистрират за участие като попълнят следния онлайн формуляр. Участие мога да вземат всички деца от 1 до 12 клас. 

 

Провеждане на кампанията стъпка по стъпка:

Директорите на училища в Русе, Велинград и Руен:

МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ТУК до 15 септември 2023 г. като посочите лице за контакт 

  •  До 20 септември 2023 г. ЕКОПАК България ще изпрати по куриер до така посоченото лице за контакт във всяко регистрирано училище необходимите информационни материали–плакати и жълти чували, в които децата да събират използваните празни пластмасови бутилки и кенчета.
  •  До 25 септември 2023 г. класните ръководители от 1 до 12 клас трябва да разпространят материалите – по 1 жълт чувал на дете.

Финалът на кампанията ще бъде на следните дати:

Русе  – 20 октомври 2023 г.

Велинград – 25 октомври 2023 г.

Руен – 16 октомври 2023 г.

  •  От 25 септември до финала на кампанията класните ръководители трябва да се регистрират в платформата https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/ и да проведат тематичен урок в час на класа. Така, изтегляйки и заявявайки броя уроци от 1 до 12 клас, които ще проведат, те участват във формирането на общия резултат на училището и крайното му класиране.

Всяко регистрирано училище трябва да организира място - пункт, където децата да оставят жълтите чували, които са напълнили с пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета на следните дати:

Русе  – 20 октомври 2023 г.

Велинград – 25 октомври 2023 г.

Руен – 16 октомври 2023 г.

 
Представител на ЕКОПАК България и съответната Община ще посети училищата в указания ден, ще измери събраните количества и ще извози жълтите чували за рециклиране.

 

ВАЖНО: Пластмасовите бутилки трябва да са смачкани и затворени с капачка, а кенчетата смачкани, за да заемат по-малко обем.

Рамка на кампанията: Участието на всяко училище състои в състезателна част и образователна част – организирана от класните ръководители. 

 

Образователна част

Класните ръководители във всяко училище в градовете Русе, Велинград и Руен, което се регистрира в кампанията до крайния срок, трябва да проведат уроци на теми, като разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие, като използват помощните материали и методическите указания от образователната платформа „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“ на адрес https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. При изтеглянето на материалите за уроците за всеки клас, учителите заявяват броя класове, пред които ще се проведат уроците, броя ученици, които ще обхванат и периодът, в който са изтеглени.

Броят заявени и проведени уроци ще бъде вписан в резултата на всяко училище.

 

Състезателна част

ЕКОПАК България ще предостави жълти чували и информационни плакати на всички училища в Русе, Велинград и Руен, които се регистрират за участие до горепосочения краен срок.  Учениците ще получат своите жълти чували от класния си ръководител. Учениците от всяко регистрирано за участие в играта училище трябва да събират у дома пластмасови бутилки и алуминиеви кенове. Те трябва да съберат само пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, които да смачкат предварително в жълтите чували и да ги предадат на посочен пункт за събиране на територията на училището на следните дати:

 

Русе  – 20 октомври 2023 г.

Велинград – 25 октомври 2023 г.

Руен – 16 октомври 2023 г.

Представител на ЕКОПАК ще претегли събраните чували и ще запише крайния резултат в килограми за даденото училище. Отчитането на резултата и определянето на победител ще се случи чрез изчисляване на база формула, в която основните показатели са събраното количество рециклируеми отпадъци от опаковки и броя на проведените уроци, които се отчитат в платформата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа!“.

 

Отчитане на резултата и определяне на победител

Резултатът на всяко училище се определя по точкова система, която се изчислява на база следната формула:

 

Класиране за общо количество =

общо килограми рециклируеми отпадъци* коефициент 1,2

 

Класиране за активно включване =

килограми отпадък на 1 ученик* коефициент 0,75

 

Класиране за преподадени уроци =   

брой изтеглени уроци * коефициент 0,5

Формулата е разработена, за да награди най-активните училища, като в същото време осигури равнопоставеност на училищата с по-малък брой ученици. Ще бъдат избрани училища-победители във всеки един от градовете. Победители са трите училища с най-висок резултат в своя град.

 

Първите три училища с най-висок резултат ще получат:

  • 5 футболни, 5 баскетболни и 5 волейболни топки.

 

Награди за всяко училище, участвало в кампанията:

  • Комплект картонени кошчета за разделно събиране на опаковки, които могат да поставят в коридорите на училището и да продължат изградения навик у учениците.
  • Грамота за участие с отбелязано количеството събран материал

Резултатът на всяко училище ще бъде оповестен на https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni 

 

С участието си в Кампанията участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена или снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторът на Кампанията, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички партньори участват в програмата за популяризиране

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1. При прекратяване на Кампанията не се дължи компенсация на участниците.

Всеки спор между Организатора на Кампанията и участници в нея се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава в компетентните съдилища в България.

 Ако децата имат желание и съберат допълнително пластмасови бутилки и кенчета, които не могат да се съберат в предоставените им 2 жълти чувала, те могат да използват обикновен домакински чувал за сметПредаденият допълнителен материал също ще се отчита за целите на кампанията. 

 

За контакти и повече информация можете да се обръщате към

Ива Стефанова, istefanova@ecopack.bg, 089 436 1195

Антония Панова, apanova@ecopack.bg, 089 304 2359

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯТА ЕКОШАМПИОНИ 2022

Децата от Пловдив (район Тракия и район Централен), Враца, Дупница, Хасково и Вършец събраха над 12 тона рециклируеми отпадъци от опаковки и взеха участие в близо 600 еко-урока в рамките на второто издание на кампанията за мотивиране на разделното събиране и рециклиране „Екошампиони“.Събраните пластмасови бутилки и кенчета  няма да отидат в депо или в природата, з ада се ралагат стотици години. Те ще бъдат рециклирани и от тях ще се произведат нови опаковки, продукти, дрехи и обувки.

 

Инициативата, в която се включиха общо 34 училища и над 16 000 ученици от 1 до 12 клас в 5-те общини има за цел да ангажира учениците и техните семейства да събират отпадъците си разделно. Кампанията е организирана от най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната ЕКОПАК България в тясно партньорство с Община Пловдив, Община Хасково, Община Враца, Община Дупница и Община Вършец.


 

Най-голямо количество пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета събраха младежите във Враца– над 5 тона. Освен това в училищата в града на Ботев бяха преподадени 145 еко-урока. Екошампионите на два от районите в Пловдив, в които работи ЕКОПАК,  предадоха над 2 и половина тона рециклируем отпадък. Учителите в града под тепетата проведоха 102 урока по темата за разделното събиране на отпадъците. Децата на Дупница събраха 2,2 тона и взеха участие в 161 еко-урока.  В Хасково учениците събраха 1,8 тона пластмасови бутилки и кенчета и бяха проведени 174 урока, а във Вършец – близо половин тон и 17 урока.

Общини

Брой ученици в училището

Предадени кг

Проведени уроци

Дупница

2754

2209,74

161

Враца

4200

5296,47

145

Пловдив

6199

2511,5

102

Хасково

2980

1817,46

174

Вършец

303

429,75

17

ОБЩО

16436

12264,92

599

 

 

Представяме ЕКОШАМПИОНИТЕ по градове:

 

Пловдив

Училище

Брой ученици в училището

Предадени кг

Проведени уроци

кг/уч-к

Място

ОУ ,,Алеко Константинов"

600

780

0

1,30

1

СУ "Св.Паисий Хилендарски"

1024

520

54

0,51

2

СУ "Св. Софроний Врачански"

940

560,4

0

0,60

3

СУ "Свети Патриарх Евтимий"

250

387,9

0

1,55

4

ОУ "Княз Александър I"

1015

345,2

1

0,34

5

ОУ "Д-р Петър Берон"-гр.Пловдив

393

160

12

0,41

6

СУ "Любен Каравелов"

420

173,6

0

0,41

7

Хуманитарна гимназия"Св.Св.Кирил и Методий"

928

154,4

19

0,17

8

СУ" Свети Климент Охридски" гр. Пловдив

461

120

16

0,26

9

ОУ " Кочо Честеменски"

168

90

0

0,54

10

Общо Община Пловдив

6199

2511,5

102

 

Хасково

Училище

Брой ученици в училището

Предадени кг

Проведени уроци

кг/уч-к

Място

ОУ "Шандор Петьофи"

315

600,46

28

1,91

1

СУ'Св.Паисий Хилендарски''

587

600

27

1,02

2

Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

917

300

60

0,33

3

Основно училище "Христо Ботев"

76

127

0

1,67

4

Спортно училище"Стефан Караджа"

200

52

9

0,26

5

Професионална гимнзия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II"

640

108

0

0,17

6

Професионална гимназия по лека промишленост "Райна Княгиня"

245

30

50

0,12

7

Общо Община Хасково

2980

1817,46

174

 

 

Дупница

Училище

Брой ученици в училището

Предадени кг

Проведени уроци

кг/уч-к

Място

СЕУ "Св. П.Хилендарски" - Дупница

996

791

73

0,79

1

ОУ "Св.СВ. К. и Методий" - Дупница

381

561,77

25

1,47

2

ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница

200

323,75

15

1,62

3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" -с. Яхиново

82

296

5

3,61

4

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

530

164,22

43

0,31

5

ПГ по облекло и стопанско управление-Дупница

265

57,5

0

0,22

6

ПГ "Акад. С.П. Корольов" -Дупница

300

15,5

0

0,05

7

Общо Община Дупница

2754

2209,74

161

 

Враца

Училище

Брой ученици в училището

Предадени кг

Проведени уроци

кг/уч-к

Място

НУ "Иван Вазов"

372

1180

27

3,17

1

СУ "Христо Ботев"

692

1035

24

1,50

2

СУ"Никола Войводов"

797

893

39

1,12

3

НУ "Св. Софроний Врачански"

356

818,52

5

2,30

4

СУ "Васил Кънчов" - Враца

534

693

28

1,30

5

ППМГ "Акад. Иван Ценов"

727

504

12

0,69

6

Спортно училище "Св. Климент Охридски" - Враца

185

88

8

0,48

7

Средно училище "Отец Паисий"

287

48,2

2

0,17

8

Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин"

250

36,75

0

0,15

9

Общо Община Враца

4200

5296,47

145

 

 

 

Вършец

Училище

Брой ученици в училището

Предадени кг

Проведени уроци

кг/уч-к

Място

НУ "Васил Левски"

166

334,45

1

2,01

1

СУ "Иван Вазов"

137

95,3

16

0,70

2

Общо Община Вършец

303

429,75

17

 

 

Огромна признателност за училищата, които положиха извънредни усилия да мотивират децата да пазят природата и да събират разделно отпадъците от опаковки. Благодарим и за прекрасните снимки, вдъхновените уроци, материали и усмивките на всички, взели участие в този процес.

 

 

........................................................................................................................................

 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове