ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „ЕКОШАМПИОНИ” 2022

Кампанията се провежда в тясно партньорство с Община Пловдив, Община Хасково, Община Враца, Община Дупница и Община Вършец

Кампанията „Екошампиони“, наричан за краткост Кампанията, се организира от ЕКОПАК България АД, наричан за краткост Организатор на кампанията. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наричани за краткост Официални правила на кампанията. 

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni

Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събрат разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогната за чистотата на природатата и града, в който живеят.

Можете да разгледате презентация на кампанията на този линк.

Право на участие в Кампанията имат всички училища на територията на градовете Пловдив (район „Централен“ и район „Тракия“), Хасково, Враца, Дупница и Вършец, които се регистрират за участие като попълнят следния онлайн формуляр. Участие мога да вземат всички деца от 1 до 12 клас. 

 

Провеждане на кампанията стъпка по стъпка:

 • Директорите на училища в Пловдив (район „Централен“ и район „Тракия“), Хасково, Враца, Дупница и Вършец:

  МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ТУК до 29 септември 2022 г. като посочите лице за контакт 

 •  До 7 октомври 2022 г. ЕКОПАК България ще изпрати по куриер до така посоченото лице за контакт във всяко регистрирано училище необходимите информационни материали–плакати и жълти чували, в които децата да събират използваните празни пластмасови бутилки и кенчета.
 •  До 14 октомври 2022 г. класните ръководители от 1 до 12 клас трябва да разпространят материалите – по 2 жълти чувала на дете.
 •  От 7 октомври до 7 ноември 2021 г. класните ръководители трябва да се регистрират в платформата https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/ и да проведат тематичен урок в час на класа. Така, изтегляйки и заявявайки броя уроци от 1 до 12 клас, които ще проведат, те участват във формирането на общия резултат на училището и крайното му класиране.

Всяко регистрирано училище трябва да организира място - пункт, където децата да оставят жълтите чували, които са напълнили с пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета на следните дати:

 • Пловдив (район „Централен“ и район „Тракия“) – 10 ноември 2022 г.
 • Хасково – 11 ноември 2022 г.
 • Враца – 16 ноември 2022 г.
 • Дупница – 14 ноември 2022 г.
 • Вършец - 17 ноември 2022 г.
 
Представител на ЕКОПАК България ще посети училищата в указания ден, ще измери събраните количества и ще извози жълтите чували за рециклиране.

 

ВАЖНО: Пластмасовите бутилки трябва да са смачкани и затворени с капачка, а кенчетата смачкани, за да заемат по-малко обем.

Рамка на кампанията: Участието на всяко училище състои в състезателна част и образователна част – организирана от класните ръководители. 

 

Образователна част

Класните ръководители във всяко училище в градовете Пловдив (район „Централен“ и район „Тракия“), Хасково, Враца, Дупница и Вършец, което се регистрира в кампанията до крайния срок, трябва да проведат уроци на теми, като разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие, като използват помощните материали и методическите указания от образователната платформа „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“ на адрес https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. При изтеглянето на материалите за уроците за всеки клас, учителите заявяват броя класове, пред които ще се проведат уроците, броя ученици, които ще обхванат и периодът, в който са изтеглени.

Броят заявени и проведени уроци ще бъде вписан в резултата на всяко училище.

 

Състезателна част

ЕКОПАК България ще предостави жълти чували и информационни плакати на всички училища в Пловдив (район „Централен“ и район „Тракия“), Хасково, Враца, Дупница и Вършец, които се регистрират за участие до горепосочения краен срок.  Учениците ще получат своите жълти чували от класния си ръководител. Учениците от всяко регистрирано за участие в играта училище трябва да събират у дома пластмасови бутилки и алуминиеви кенове. Те трябва да съберат само пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, които да смачкат предварително в жълтите чували и да ги предадат на посочен пункт за събиране на територията на училището на следните дати:

 

 • Пловдив (район „Централен“ и район „Тракия“) – 10 ноември 2022 г.
 • Хасково – 11 ноември 2022 г.
 • Враца – 16 ноември 2022 г.
 • Дупница – 14 ноември 2022 г.
 • Вършец - 17 ноември 2022 г.

Представител на ЕКОПАК ще претегли събраните чували и ще запише крайния резултат в килограми за даденото училище. Отчитането на резултата и определянето на победител ще се случи чрез изчисляване на база формула, в която основните показатели са събраното количество рециклируеми отпадъци от опаковки и броя на проведените уроци, които се отчитат в платформата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа!“.

 

Отчитане на резултата и определяне на победител

Резултатът на всяко училище се определя по точкова система, която се изчислява на база следната формула:

 

Класиране за общо количество =

общо килограми рециклируеми отпадъци* коефициент 1,2

 

Класиране за активно включване =

килограми отпадък на 1 ученик* коефициент 0,75

 

Класиране за преподадени уроци =   

брой изтеглени уроци * коефициент 0,5

Формулата е разработена, за да награди най-активните училища, като в същото време осигури равнопоставеност на училищата с по-малък брой ученици. Ще бъде избрано училище-победител във всеки един от градовете Пловдив (един победител за район „Централен“ и район „Тракия“), Хасково, Враца, Дупница и Вършец. Победител е училището с най-висок резултат в своя град.

 

Голямата награда за училището-победител:

 • „Зона за еко-междучасие“, оборудвана с места за сядане и почивка ( тип пуфове/ барбарони), малка библиотека с книги/ настолни игри, масичка и информационно табло. Зоната ще бъде модулна, така че да може да се постави на най-подходящото за целта място, избрано от училището
 • 5 футболни, 5 баскетболни и 5 волейболни топки.
 • Купа за училището победител

Награди за всяко училище, участвало в кампанията:

 • 5 футболни
 • 5 баскетболни
 • 5 волейболни топки
 • Грамота за участие с отбелязано количеството събран материал

Резултатът на всяко училище ще бъде оповестен на https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni 

 

Училището-победител ще получи наградата си на специална церемония, на която ще се отчетат резултатите от кампанията. Мястото и датата на провеждането й ще бъдат уточнени допълнително.

 

С участието си в Кампанията участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена или снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторът на Кампанията, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички партньори участват в програмата за популяризиране

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1. При прекратяване на Кампанията не се дължи компенсация на участниците.

Всеки спор между Организатора на Кампанията и участници в нея се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава в компетентните съдилища в България.

 

Забележка:С оглед улесняване на децата и стимулирането им и предвид възможни ограничения при епидемична обстановка да се включат по-активно в кампанията, направихме следното уточнение в правилата, за което информирахме писмено всички участници:

 

Ако децата имат желание и съберат допълнително пластмасови бутилки и кенчета, които не могат да се съберат в предоставените им 2 жълти чувала или не могат да получат лично жълтите си чували в училище заради Ковид рестрикции, те могат да използват обикновен домакински чувал за смет. Предаденият допълнителен материал също ще се отчита за целите на кампанията. 

 

 

За контакти и повече информация можете да се обръщате към

Ива Стефанова, istefanova@ecopack.bg, 089 436 1195

Антония Панова, apanova@ecopack.bg, 089 304 2359

Пожелаваме успех на всички участници!

 

ЕКОПАК България

 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове