ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ЕКО ШАМПИОНИ“

Кампанията „Екошампиони“, наричан за краткост Кампанията, се организира от ЕКОПАК България АД, наричан за краткост Организатор на кампанията. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наричани за краткост Официални правила на кампанията. 

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte

Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събрат разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогната за чистотата на природатата и града, в който живеят.

Можете да разгледате презентация на кампанията на този линк.

Право на участие в Кампанията имат всички училища на територията на градовете Бургас, Русе и Добрич, които се регистрират за участие като попълнят следния онлайн формулярУчастие мога да вземат всички деца от 1 до 12 клас. Провеждане на кампанията стъпка по стъпка:

1. На вниманието на директорите на училища в Русе, Добрич, Бургас:

МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ТУК до 11 октомври 2021 г. като посочите лице за контакт 

2. До 20 октомври 2021 г. ЕКОПАК България ще изпрати до посоченото лице за контакт във всяко участващо училище и линк за онлайн проучване сред децата. То е напълно анонимно, доброволно и има за цел да обхване нагласите на децата към разделното събиране и рециклирането преди старта на кампанията. Класните ръководители следва да изпратят линка с онлайн проучването по удобен за тях начин до децата. Проучването ще бъде активно до 29 октомври 2021 г.  Проучването е предназначено за деца над 3 клас, за да могат те да го прочетат и попълнят сами, без помощ от родителите си.

3. До 29 октомври 2021 г. ЕКОПАК България ще изпрати по куриер до така посоченото лице за контакт във всяко регистрирано училище необходимите информационни материали– брошури, плакати и жълти чували, в които децата да събират използваните празни пластмасови бутилки и кенчета.

4. До 8 ноември 2021 г. класните ръководители от 1 до 12 клас трябва да разпространят материалите – по един жълт чувал и една информационна брошура на дете.

5. От 29 октомври до 30 ноември 2021 г. класните ръководители трябва да се регистрират в платформата https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/ и да проведат тематичен урок в час на класа. Така, изтегляйки и заявявайки броя уроци от 1 до 12 клас, които ще проведат, те участват във формирането на общия резултат на училището и крайното му класиране.

6. На 30 ноември 2021 г. всяко регистрирано училище трябва да организира място - пункт, където децата да оставят жълтите чували, които са напълнили с пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. Представител на ЕКОПАК България ще се свърже с лицето за контакт във всяко училище и ще натовари и извози жълтите чували.

ВАЖНО: Пластмасовите бутилки трябва да са смачкани и затворени с капачка, а кенчетата смачкани, за да заемат по-малко обем.

7. До 6 декември 2021 г. ЕКОПАК България ще изпрати на лицата за контакт във всяко регистрирано училище линк за второ – последващо проучване сред децата от 3 до 12 клас, което ще бъде активно до 10 декември. Целта му ще бъде да измери евентуална промяна в нагласите на децата към разделното събиране и рециклирането след края на кампанията.

Рамка на кампанията: Участието на всяко училище състои в състезателна част и образователна част – организирана от класните ръководители. 

Образователна част

Класните ръководители във всяко училище в градовете Добрич, Русе и Бургас, което се регистрира в кампанията до крайния срок, трябва да проведат уроци на теми, като разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие, като използват помощните материали и методическите указания от образователната платформа „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“ на адрес https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. При изтеглянето на материалите за уроците за всеки клас, учителите заявяват броя класове, пред които ще се проведат уроците, броя ученици, които ще обхванат и периодът, който ще се проведат.

Броят заявени и проведени уроци ще бъде вписан в резултата на всяко училище.

 

Състезателна част

ЕКОПАК България ще предостави жълти чували и информационни брошури на всички училища в градовете Добрич, Русе и Бургас, които се регистрират за участие до горепосочения краен срок.  Учениците ще получат своя жълт чувал и информационна брошура от класния си ръководител. Учениците от всяко регистрирано за участие в играта училище трябва да събират у дома пластмасови бутилки и алуминиеви кенове. Те трябва да съберат само пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, които да смачкат предварително в жълтите чували и да ги предадат на 30 ноември 2021 г. на посочен пункт за събиране на територията на училището. Така събраните пластмасови и алуминиеви отпадъци ще бъдат извозени от фирма-партньор на ЕКОПАК при строга отчетност на събраните от всяко училище количества.

Забележка: С оглед улесняване на децата и стимулирането им да се включат по-активно в кампанията, направихме следното уточнение в правилата, за което информирахме писмено всички участници:

Ако децата имат желание и съберат допълнително пластмасови бутилки и кенчета, които не могат да се съберат в предоставения им жълт чувал или не могат да получат лично жълтия си чувал в училище заради Ковид рестрикции, те могат да използват обикновен домакински чувал за смет (около 60 л). Предаденият допълнителен материал също ще се отчита за целите на кампанията. 

Броят събрани жълти чували с пластмасови бутилки и алуминиеви кенове ще бъде вписан в резултата на всяко училище.

Отчитане на резултата и определяне на победител

Резултатът на всяко училище се определя по следната формула:

(чували+уроци) *100/брой ученици в училището

Брой събрани чували плюс брой проведени уроци, умножени по 100 и разделени на общия брой на учениците в училището.

 

Ще бъде избрано училище-победител във всеки един от градовете Русе, Добрич и Бургас. Победител е училището с най-висок резултат в своя град.

Голямата награда за училището-победител:
  •  интерактивна дъска (вид, модел и размер ще бъдат избрани след съгласуване с нуждите на училището-победител)
  • 1 тенис маса и 2 комплекта хилки и топчета
  • 2 комплекта за бадминтон;
  •  5 комплекта футболни, баскетболни и волейболни топки, заедно с мрежи за тях.
Награди за всяко училище, участвало в кампанията:
  • 5 футболни
  • 5 баскетболни
  • 5 волейболни топки заедно с мрежи за тях.

Резултатът на всяко училище ще бъде оповестен на https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni 

Училището-победител ще получи наградата си на специална церемония, на която ще се отчетат резултатите от кампанията. Мястото и датата на провеждането й ще бъдат уточнени допълнително.

С участието си в Кампанията участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена или снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Кампанията, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички партньори участват в програмата за популяризиране

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1. При прекратяване на Кампанията не се дължи компенсация на участниците.

Всеки спор между Организатора на Кампанията и участници в нея се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава в компетентните съдилища в България.

За контакти и повече информация можете да се обръщате към

Ива Стефанова, istefanova@ecopack.bg, 089 436 1195

Антония Панова, apanova@ecopack.bg, 089 304 2359

Пожелаваме успех на всички участници!
 
ЕКОПАК България

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове