ЕКОКЛАС 2023

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „ЕКОКЛАС“

Кампания за мотивиране на разделно събиране и рециклиране сред учениците от район Студентски, Средец,  Триадица, Оборище, Младост и Красно село на  Столична община

Екопак България и Столична Община, с подкрепата на Кино Арена организират съвместна кампания за обучение и мотивиране на учениците за разделното събиране и рециклиране сред деца и ученици „Екоклас“. Тя започва в училищата на територията на район Студентски и район Средец и продължава в район Триадица, район Оборище, район Младост и Красно село ще има състезателен характер - състезание между класовете във всяко училище за събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета.

Цел на кампанията: Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събрат разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогнат за чистотата на природата, града и района, в който живеят.

Обхват на кампанията: Всички ученици от 1 до 12 клас от училищата в район Студентски, район Средец, район Триадица, район Оборище, район Младост и Красно село.

Регистрация: Регистрацията за първия етап от кампанията - район Студентски и район Средец  приключи на 20.01.2023. Във втория етап всички училища от район Триадица, район Оборище, район Младост и Красно село, които желаят да се включат в кампанията, трябва да се регистрират за участие като попълнят следния онлайн формуляр до 09.03.2023 г. .

Награди: Във всяко училище класът, събрал най-голямо количество алуминиеви кенове и пластмасови бутилки (премерени като килограми) ще спечели голямата награда – билети за кино прожекция.

Ще бъдат наградени най-добре представилите се класове, класирани на 1-во, второ и трето място от всяко училище. Те ще получат ваучери за кино прожекция по избор с валидност до 30 септември 2023 г.

Наградният фонд се осигурява с подкрепата на Кино Арена

Описание на кампанията в последователни стъпки:
• Директорите на училища в район Триадица, район Оборище, район Младост и Красно село на Столична Община:

МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ТУК до 09 март 2023 г. като посочите лице за контакт

1. До 17 март 2023 г. Екопак България ще изпрати до координаторите на кампанията във всяко училище, което се е регистрирало за участие в кампанията, информационни плакати за поставяне в коридорите/ класни стаи на училището и по 1 брой жълти чували за всяко дете, които да бъдат раздадени на децата, за да събират в тях използваните празни пластмасови бутилки и кенчета.
2. До финала на кампанията децата и семействата им събират в жълтите чували вкъщи празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, като ги смачкват и затварят с капачка, за да заемат по-малко обем.
3. Финал на кампанията и измерване на събраните количества
  • Училищата от район Триадица и Красно село - 24 април до 5 май 2023 г.
  • Училищата от район Оборище и Младост - 8 май до 22 май 2023 г. 
  • График за посещенията във всяко училище, ще бъде изпратен допълнително
С цел по-добра организация, координаторите на кампанията трябва да обособят място на територията на училището, където в деня на финала ще бъдат измервани чувалите на всеки клас.
ВАЖНО: Чувалите на всеки клас трябва да бъдат групирани заедно с бележка, указваща класа, за който се отнасят.
Може и самите чували да са надписани.
4. На финала на кампанията във всяко училище Екопак България ще организира измерването на тежестта на предадените чували за всеки клас и извозването им за рециклиране. След анализ на резултатите бъде проведено и награждаване на класа, събрал най-голямо количество рециклируеми материали.
Молим за двама представители от училище, които да ни окажат съдействие при измерването на събраните количества. Ако има възможност, учениците също могат да се включат в процеса по измерване и събиране на финала.
Допълнителен образователен компонент на кампанията - провеждане на уроци по темата за разделното събиране и рециклиране) - ЕКОПАК България предоставя безплатна образователна платформа, на която има уроци за всички класове от училището https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. Образователните ресурси могат да се използват в час на класа или ЦОУД по преценка на преподавателя. NB: Молим за разрешение за снимане на процеса по предаване на материалите и награждаването използването на снимките за отчитане на кампанията и публикуване в социалните мрежи.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩАТА УЧАСТНИЦИ

ОТ РАЙОН СРЕДЕЦ И РАЙОН СТУДЕНТСКИ

Еко клас 2023 - 38 ОУ „Васил Априлов“

1 място – 3в клас, с общо събрано и предадено количество 144,900  кг.

2 място – 2б клас, с общо събрано и предадено  количество 136,600 кг.

3 място – 3б клас, с общо събрано и предадено количество 80,700 кг

Общото предадено количество за училището е: 1311,300 кг

 

Еко клас 2023 - 7 СУ „Свети Седмочисленици“

1 място – 11б клас, с общо събрано и предадено количество 131,500  кг.

2 място – 2в клас, с общо събрано и предадено  количество 122,100 кг.

3 място – 9б клас, с общо събрано и предадено количество 97,500 кг

Общото предадено количество за училището е: 1052,100 кг

 

Еко клас 2023 - 127 СУ „Иван Н. Денкоглу“

1 място – 4а клас , със предадени 60.1 кг

Общото предадено количество за училището е: 237 кг

 

Еко клас 2023 - 6  OУ „Граф Игнатиев“:

1 място – 5в клас, с общо събрано и предадено количество 60,500  кг.

2 място – 6в клас, с общо събрано и предадено  количество 60,200 кг.

3 място – 4б клас, с общо събрано и предадено количество 58,300 кг

Общото предадено количество за училището е: 740 кг

 

Еко клас 2023 - 8 СУ „Васил Левски“, София:

1 място – 2б клас, с общо събрано и предадено количество 119 кг.

2 място – 3б клас, с общо събрано и предадено  количество 75 кг.

3 място – 1а клас, с общо събрано и предадено количество 74,800 кг

Общото предадено количество за училището е: 1 111,36 кг

За контакти и повече информация можете да се обръщате към Ива Стефанова, e-mail: istefanova@ecopack.bg, тел. 089 436 1195 и Антония Панова, e-mail: apanova@ecopack.bg , тел. 089 304 2359, ЕКОПАК България.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.ecopack.bg/bg/ekoklas-2023
Пожелаваме успех на всички участници!
ЕКОПАК България

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове