ЕКОКЛАС 2023

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „ЕКОКЛАС“

Кампания за мотивиране на разделно събиране и рециклиране сред учениците от район Студентски и район Средец, Столична община

Екопак България и Столична Община организират съвместна кампания за обучение и мотивиране на учениците за разделното събиране и рециклиране сред деца и ученици „Екоклас“. Тя започва в училищата на територията на район Студентски и район Средец и ще има състезателен характер - състезание между класовете във всяко училище за събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета.

Цел на кампанията: Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събрат разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогнат за чистотата на природата, града и района, в който живеят.

Обхват на кампанията: Всички ученици от 1 до 12 клас от училищата в район Студентски и район Средец

Регистрация: До 20.01.2023 г. всички училища от район Средец и район Студентски, които желаят да се включат в кампанията, трябва да се регистрират за участие като попълнят следния онлайн формуляр.

Награди: Във всяко училище класът, събрал най-голямо количество алуминиеви кенове и пластмасови бутилки (премерени като килограми) ще спечели голямата награда – билети за кино прожекция.

Описание на кампанията в последователни стъпки:
• Директорите на училища в район Средец и район Студентски на Столична Община:

МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ТУК до 20 януари 2023 г. като посочите лице за контакт

1. До 28 януари 2023 г. Екопак България ще изпрати до координаторите на кампанията във всяко училище, което се е регистрирало за участие в кампанията, информационни плакати за поставяне в коридорите/ класни стаи на училището и по 1 брой жълти чували за всяко дете, които да бъдат раздадени на децата, за да събират в тях използваните празни пластмасови бутилки и кенчета.
2. До финала на кампанията децата и семействата им събират в жълтите чували вкъщи празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, като ги смачкват и затварят с капачка, за да заемат по-малко обем.
3. Финал на кампанията и измерване на събраните количества
  • Училищата от район Студентски: 27 февруари 2023
  • Училищата от район Средец:  6-8 март 2023
  • График за посещенията във всяко училище, ще бъде изпратен допълнително
С цел по-добра организация, координаторите на кампанията трябва да обособят място на територията на училището, където в деня на финала ще бъдат измервани чувалите на всеки клас.
ВАЖНО: Чувалите на всеки клас трябва да бъдат групирани заедно с бележка, указваща класа, за който се отнасят.
Може и самите чували да са надписани.
4. На финала на кампанията във всяко училище Екопак България ще организира измерването на тежестта на предадените чували за всеки клас и извозването им за рециклиране. След анализ на резултатите бъде проведено и награждаване на класа, събрал най-голямо количество рециклируеми материали.
Молим за двама представители от училище, които да ни окажат съдействие при измерването на събраните количества. Ако има възможност, учениците също могат да се включат в процеса по измерване и събиране на финала.
Допълнителен образователен компонент на кампанията - провеждане на уроци по темата за разделното събиране и рециклиране) - ЕКОПАК България предоставя безплатна образователна платформа, на която има уроци за всички класове от училището https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. Образователните ресурси могат да се използват в час на класа или ЦОУД по преценка на преподавателя. NB: Молим за разрешение за снимане на процеса по предаване на материалите и награждаването използването на снимките за отчитане на кампанията и публикуване в социалните мрежи.
За контакти и повече информация можете да се обръщате към Ива Стефанова, e-mail: istefanova@ecopack.bg, тел. 089 436 1195 и Антония Панова, e-mail: apanova@ecopack.bg , тел. 089 304 2359, ЕКОПАК България.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.ecopack.bg/bg/ekoklas-2023
Пожелаваме успех на всички участници!
ЕКОПАК България

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове