Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Законова рамка

Начало » Законова рамка

Законът за управление на отпадъците задължава всички производители или вносители на опаковани стоки да събират, рециклират и оползотворяват отпадъците от техните опаковки.

Производителите и вносителите на опаковани стоки имат задължение за постигане на цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, получени при употребата на произведените/внесените продукти. Целите са количествени и се определят като процент от общото количество генерирани отпадъци от опаковки, определени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Производителите и вносителите на опаковани стоки, освен чрез заплащане на продуктова такса, могат да изпълнят задълженията си по два начина:

  • индивидуално, като сами съберат и оползотворят собствените си отпадъци от опаковки;
  • чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване, каквато е ЕКОПАК България.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ се задължава да постигне установените в законодателството цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки, образували се в резултат на пусканите продукти на пазара  от клиентите си.

Установени в законодателството цели

 

  Цели Рециклиране Специфични цели по материали
2004 20% - -
2005 25% - -
2006 35% 34% 8% пластмаси 26% стъкло 15% хартия 15% метали
2007 39% 38% 12% пластмаси 33% стъкло 15% хартия 15% метали
2008 42% 42% 14,5% пластмаси 40% стъкло 60% хартия 50% метали 15% дървесина
2009 46% 45% 17% пластмаси 46% стъкло 60% хартия 50% метали 15% дървесина
2010 48% 47% 19% пластмаси 51% стъкло 60% хартия 50% метали 15% дървесина
2011 50% 49% 20% пластмаси 55% стъкло 60% хартия 50% метали 15% дървесина
2012 53% 52% 22% пластмаси 59,6% стъкло 60% хартия 50% метали 15% дървесина
2013 56% 54,9% 22,5% пластмаси 60% стъкло 60% хартия 50% метали 15% дървесина

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци