Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »За 10-та поредна година ЕКОПАК България АД е лидер на българския пазар с 44,4 % пазарен дял

За 10-та поредна година ЕКОПАК България АД е лидер на българския пазар с 44,4 % пазарен дял

16.05.2014

Със заповед № РД-.374/16.05.2014 г. на Министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на членовете на ЕКОПАК за 2013 г. Вижте подробен текст на Заповедта и списък на членовете с изпълнени цели.

И през 2013 година ЕКОПАК България АД затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 44,4% пазарен дял.

През 2013 г. клиентите на ЕКОПАК (водещи български и международни компании) декларираха 139 220 тона пуснати на пазара опаковки, което е 6,53 % повече в сравнение с миналата година, а ЕКОПАК предаде за рециклиране и оползотворяване 78 260 т. отпадъци от опаковки, от които  40 461 т. хартия, 18 881 т. стъкло, 10 407 т. пластмаса, 3 579 т. метал и 4 932 т. дървесина. Общото рециклирано количество представлява 56,22 % от декларираните количества опаковки. 

Така, благодарение на клиентите, партньорите и жителите на 71-та общини, в които има разположени над 15 370 трицветни контейнера, ЕКОПАК даде своя принос за опазване на природата и спестяване на полезни суровини и ресурси, като спаси от изсичане 526 000 дървета, спести 75 млн.квч. електроенергия, 1 295 млн. литра питейна вода, 101 150 барела петрол и намали обема на депонираните отпадъци  на градските депа  със 162 хил. куб.м.

И през изминалата година „ЕКОПАК България“ АД продължи да инвестира стотици хиляди в системите за разделно събиране, прилагайки нови технически решения и европейски практики. Успешно стартира изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Силистра, както и в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. Св. Константин и Елена“.

През 2013 г. ЕКОПАК разшири присъствието си в София, като подписа договор за обхващане на два нови района – „Младост“ и „Студентски“. Така броя на жителите в 6-те столични района, обслужвани от ЕКОПАК, достигна 405 926. Общото населението, което  организацията обхвана в системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, през 2013 г. е 2,84 млн жители в 71 общини.

За по-доброто функциониране на системата ЕКОПАК масово продължава и с подмяната на контейнерите за стъкло тип  „ракла” с тип „иглу”, защото анализите показват,  че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък.

През 2013 г. продължи разширяването на  GPS системата, чието изграждане започна през 2011 г. Целта е да се подобрява контрола на дейността на подизпълнителите. През изминалата година се поставиха и се оборудваха  нови 28 специализирани камиони с GPS система  и четящи устройства  в Русе, Добрич, Шумен, Разград, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Силистра, Хасково, Димитровград, Чирпан, Раднево, Червен бряг, Луковит, Кюстендил, Дупница, Пловдив и Правец. Така служители на Екопак и представители на съответната община и обслужваща фирма могат  да проследят маршрутите на обслужване, вида на обслужените контейнери и местоположението им.

През 2013 г. организацията стартира иновативен пилотен проект : „Празната опаковка е пълна с ресурси“ за рециклиране на картонени опаковки за течности.

Освен чисто техническите подобрения и тази година ЕКОПАК продължава да влага усилия и ресурси в национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Продължаваме с нашия най-успешен проект 3D Екобуса на Екопак, който до момента е обучил над 80 000 деца и 2 000 възрастни в 80 общини в страната. Тази успешна инициатива спечели редица наши и международни награди: ISWA Communication Awards 2013, Зелени комуникации и градска среда” PR Priz 2013, „Устойчиво развитие“, Bright Awards 2013 и др.

През 2013 г. ЕКОПАК получи заслужено признание за цялостната си работа в полза на обществото и природата - наградата за Корпоративна социална отговорност (КСО) в конкурса, организиран от списание "Икономика". Организацията беше избрана директно от хората чрез гласуване в сайта на конкурса. Наградата е висока оценка за социалната отговорност на ЕКОПАК, която в съвременния бизнес е задължителна за постигането на добро корпоративно управление. 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци