Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Всеки четвърти разделя отпадъците от опаковки

Всеки четвърти разделя отпадъците от опаковки

02.12.2008

23.4% от хората твърдят, че събират отпадъците в своето домакинство разделно. В по-голямата си част те разделят отпадъците на хартиени, полиетиленови/метални, стъклени и биологични групи. Това сочат данните от социологическо проучване за разделното събиране на опаковки, проведено през октомври 2008 г. от GFK по поръчка на ЕКОПАК. Приблизително същия процент - 21.2% заявяват, че не прилагат разделно събиране - в по-голямата си част това са хора, които са несемейни или не полагат основната грижа за домакинството. Повече от половината от участниците в проучването - 55.4% заявяват, че познават добре цветните контейнери за разделно събиране и имат положителна нагласа да прилагат системата.

Значението на опаковката като маркетингов инструмент нараства, потвърждават данните от проучването. Опаковката играе важна роля не само при решението за покупка, но и за повторен избор. 89% от хората смятат, че опакованите стоки се пренасят по-лесно, а 68% твърдят, че предпочитат да пазаруват опаковани продукти, тъй като това гарантира чистота и качеството на продукта. В същото време повече от половината - 61% оценяват, че опаковките създават боклук, а 45% оценяват, че третирани правилно, опаковките могат да бъдат използвани вторично и да се върнат при нас под формата на нови полезни предмети.

Резултати от изследването бяха представени на работна закуска на тема: „Отпадъците от опаковки - боклук или суровина. Преработка и пазар на суровините в България", организирана от три организации за оползотворяване - ЕКОПАК, РЕПАК и БУЛЕКОПАК. По предварителни разчети на организациите, количествата, които производителите и вносителите на опаковани стоки ще декларират пред тях за 2008 г. ще бъдат около 330 хил. т - с 10 хил. повече от 2007 г. В същото време събраните в цветните контейнери хартия, пластмаса, метал и стъкло ще са около 30 хил. т, което е три пъти повече от 2007 г. Това показва, че хората постепенно свикват да разделят отпадъците и да изхвърлят опаковките в цветните контейнери, но въпреки това около 50% от събраното е негодна за рециклиране смет, коментира директорът на ЕКОПАК Кирил Здравков. Тези количества се извозват до сметище за депониране, като тази дейност се извършва от и за сметка на компаниите за оползотворяване, без да е техен ангажимент. При ефективно разделно събиране и ползване на цветните контейнери по предназначение, количествата за депониране биха намалели с 30 - 40%, какъвто приблизително е делът на опаковките в общата смет, генерирана от домакинствата. С толкова биха намалели и количествата смет, чието извозване и депониране е ангажимент на общините и се финансира чрез местните данъци и такси.

Вероятно до месец София ще приеме нова наредба, с която да задължи търговските обекти да сключват договор с организация за оползотворяване и да събират кашоните и опаковките си разделно, съобщи началникът на столичния инспекторат Веска Георгиева. В столицата ще бъде направена нова схема за разположение на сивите и цветните контейнери, така че те да бъдат раздалечени и да се предотврати максимално изхвърлянето на битова смет при опаковките.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци