Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Търговските обекти могат да използват безвъзмездно системата за разделно събиране на ЕКОПАК

Търговските обекти могат да използват безвъзмездно системата за разделно събиране на ЕКОПАК

24.01.2013

След приемане на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) на13.07.2012 г. се въведе изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, което влезе в сила от 01 януари 2013 г.

На проведена среща в МОСВ с организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, бе постигнато съгласие търговските и административни обекти да изпълняват задълженията си за разделно събиране на рециклируемите отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, като за целта използват изградените системи за разделно събиране. Тази допълнителна дейност ЕКОПАК ще извършва безвъзмездно.

Рециклируемите отпадъци трябва да бъдат нагънати и смачкани преди поставяне в контейнерите. По-големите опаковки трябва да бъдат сгънати, завързани и поставени до контейнерите.

Изградената от Екопак система за разделно събиране на отпадъци от опаковки се състои от три цвята контейнери: син – за хартия и картон, жълт – за метал и пластмаса, зелен – за стъкло Това е най-широко разпространения и доказал своята ефективност модел в Европа. ЕКОПАК оперира на територията на 86 общини. Подробна информация с адресите на контейнерите може да намерите тук.

ЕКОПАК има готовност да добави допълнителни контейнери или нови адреси с комплекти цветни контейнери на местата, където се генерират по-големи количества рециклируеми отпадъци, след съгласуване със съответната общинска администрация.

В изпълнение на чл. 22 от ЗУО предстои всяка общинска администрация да приеме Наредба, с която да определи реда за разделното събиране в съответната община.

ЕКОПАК е стартирал два пилотни проекта в р-н Средец на Столична община и гр.Бургас, насочени към събиране на рециклируеми отпадъците от търговски обекти.

Големи търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради могат да сключват договори за индивидуално обслужване с фирми, притежаващи разрешение, и/или комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО. Актуална информация за тях може да получите на интернет адрес: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp

Полезни инструкции за разделното събиране на отпадъците.

Допълнителна информация по темата.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци