Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Стартира пилотен проект за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки в кв. Горубляне

Стартира пилотен проект за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки в кв. Горубляне

20.03.2014

Специално за жителите на кв.Горубляне ЕКОПАК България за първи път ще приложи и метода „от врата до врата“, който е предназначен за райони с ниско строителство. На всяко желаещо домакинство ще бъде предоставен собствен жълт контейнер (240 л) за събиране на пластмасови и метални опаковки. ЕКОПАК се ангажира безплатно за общината и домакинствата да събира пластмасовите и метални отпадъци от контейнера 2 пъти в месеца по установен график.

Тези контейнери ще допълнят общата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Младост“, като на определени от общината места само в кв. Горубляне, ще бъдат разположени 10 тройки контейнери тип Иглу: син – за хартия и картон, жълт – за метал и пластмаса, зелен – за стъкло.

От домакинствата, които ще се включат в проекта, се очаква да използват жълтия контейнер единствено за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки, съгласно указанията на залепения за него стикер и да следят за опазването на контейнера.

За успешното изпълнение на проекта беше разработена специална комуникационна кампания, в рамките на която на 21 март 2014 г. от 18.00 ч. ще се проведе Пролетен концерт в Народно Читалище "Васил Левски" с водещ известният актьор Краси Ранков. По време на концерта, представители на ЕКОПАК България и на Район Младост на Столична община, ще представят проекта, както и многобройните награди, които очакват жителите на квартала, включили се в инициативата.

Нашите цели са повишаване мотивацията и отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, опазване на околната среда и получаване на по-чист рециклируем отпадък.

Очакваме ви в 18.00 ч. на 21 март в Народно Читалище "Васил Левски", кв. Горубляне.

За връзка с ЕКОПАК ползвайте безплатния телефон 0800 1 5253 или пишете на office@ecopack.bg.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци