Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »„Седмица на здравето и околната среда“ в НЕСТЛЕ България

„Седмица на здравето и околната среда“ в НЕСТЛЕ България

ЕКОПАК България взе участие в ежегодната инициатива на НЕСТЛЕ България „Седмица на здравето и околната среда“. Инициативата, която се проведе в рамките на 7 дни, от 11 до 19.11.2013 г., е насочена към възпитаване на здравословни и екологични навици в служителите на фирмата. Тази година ЕКОПАК взе активно участие. Представители на организацията изнесоха 17 лекции пред повече от 650 служители на НЕСТЛЕ.

Участниците във всяка една от сесиите научиха от лекторите на ЕКОПАК кога и как е възникнало организираното разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки; какви са ползите за околната среда; защо и как да събираме разделно и как по този начин, заедно, спестяваме природни ресурси и намаляваме обема на депонираните отпадъци.

Служителите на НЕСТЛЕ България получиха отговори на своите въпроси относно смисъла на разделното събиране и рециклирането. С интерес гледаха филмите на ЕКОПАК, които онагледяват пътя на опаковките от хартия, пластмаса и стъкло от момента на разделното им изхвърляне в цветните контейнери, през площадка за сепариране и балиране, до транспортирането и рециклирането в завод краен преработвател.

На края чрез специалната игра на ЕКОПАК „Стани Екогерой“, служителите на НЕСТЛЕ провериха своите знания за разделното събиране, рециклиране и опазване на природата. С помощта на Audience Response System те имаха възможност да отговарят на интересни и забавни въпроси, а 10-те най-правилно и най-бързо отговорили участници от всяка група получиха подаръци от ЕКОПАК и НЕСТЛЕ.

Наблюдението и анализът на резултатите от обучението показа, че информираността на гражданите е основният път към подобрение на резултатите от разделното събиране на отпадъци от опаковки – мисия, която ЕКОПАК ще продължи да преследва, като усъвършенства своите съществуващи услуги и създава нови, с все по-голяма добавена стойност.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци