Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

08.09.2006

Договорът с Община Златоград е сключен на 08.09.2006 г. Проектът включва разполагането на 90 броя метални контейнера с обем 1 м3, разпределени в 30 комплекта, със специализирани отвори, предназначени за изхвърляне на съответните отпадъци от опаковки, които обслужват населението на град Златоград и с. Старцево. Към 31.10.2007 г. са разположени нови 15 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки от населението на с. Старцево.

Сортирането на разделно събраните отпадъци се извършва на площадка на територията на град Смолян.

Един комплект контейнери обслужват 350 жители на гр. Златоград.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци