Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА ВРАЦА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА ВРАЦА

27.10.2006

Договорът с Община Враца е сключен на 27.10.2006 г. Проектът включва  системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки с пластмасови цветни  контейнери  със специализирани отвори за съответните видове опаковки и обхващане на  76 500 жители от населението на гр. Враца. За целта " Екопак България" АД закупи и достави 102 комплекта контейнери за разделно събиране (общо 306 контейнера) тип „ИГЛУ" с обем 1.5 м3, които се разположи на територията на града. Един комплект контейнери ще обслужва 700 жители на гр. Враца. Обхващането на населението се извърши на  3 етапа. В първия  / м. декември, 2006г./  бяха  обхванати 35 000 жители гр. Враца в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, т.е. 50 % от населението на града. По време на този етап се разложиха 50 комплекта контейнери, т.е. общо 150 контейнера  на местата с най-голяма гъстота на населението и където се генерират най-голямо количество отпадъци от опаковки - напр. главни улици, търговски обекти. През втория етап / м. февруари, 2007г./, в системата за разделно събиране бяха обхванати нови 18 000 жители от общинския център. За целта се разположиха 26 комплекта контейнери или общо 78 контейнера. Третият етап бе реализиран през м. март 2007 г., в който бе  обхванато останалото население на гр. Враца - 18 355 жители. За реализацията на този етап бяха доставени и разположени нови 26 комплекта контейнери или общо 78 контейнера. По този начин в рамките на пет месеца се обхванаха   всичките 71 355 жители, които живеят в общинския център и активно започнаха да участват в система за разделно събиране.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци