Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА МОНТАНА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА МОНТАНА

17.10.2006

Договорът с Община Монтана е сключен на 17.10.2006 г. Проектът включва поетапното разполагане на 219 пластмасови цветни контейнера със специализирани отвори (73 комплекта) тип „ИГЛУ" с обем 1.5 м3, които да обхванат цялото население на гр. Монтана, което възлиза на 50 361 жители. Един комплект контейнери ще обслужва 700 жители на гр. Монтана. Разполагането на контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки се извърши на 2 етапа. През първия етап /м. ноември, 2006г/  се  обхванаха 30 000 жители гр. Монтана в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. По време на този етап се  започна разполагането на контейнерите на места с най-голяма гъстота на населението и където се генерират най-голямо количество отпадъци от опаковки - напр. главни улици, търговски обекти. През м. февруари, 2007 бе извършен и  втория етап от реализацията на проекта, в който се довърши разполагането на контейнерите от  системата за разделно събиране и  бе  обхванато  цялото население  от общинския център или общо 50 361 жители. Допълнително са осигурени контейнери за разделно събиране за детска градина (1 комплект от 3 контейнера по 70л.) и за Община Монтана (1 комплект от 3 контейнера по 240л.), които изявиха желание да се включат в прилагането на практиката по разделно събиране.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци