Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. ПРАВЕЦ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. ПРАВЕЦ

31.10.2005

Договорът с Община Правец е сключен на 31.10.2005 год., но поради липса на фирма подизпълнител, притежаваща необходимите регистрационни документи за извършване на планираните дейности, издадени по реда на ЗУО, стартът на проекта беше отложен за началото на юли 2006 г.  В началото на  2007 г. елементите на системата за  разделно събиране на отпадъци включват 30 контейнера с обем 0.24 м3 и 15 контейнера с обем 1.5 м3 до края на септември. През септември 2007 г. бяха предоставени още  18 контейнера с обем 1.5 м3   за гр. Правец и 45 броя контейнери / 15 комплекта/ с обем 70 л за Професионална гимназия за изучаване на чужди езици „Алеко Константинов" и общежитието към нея. Всички цветни  контейнери са със специализирани отвори за съответните видове опаковки!

Обхванатото население в гр. Правец е 4 517 постоянни жители, но към тях трябва да се прибавят студентите в местния „City University - Seattle", учениците от Техникума по микропроцесорна техника и постоянно пребиваващите спортисти, които използват  в изградените тренировъчни бази на територията на града. По този начин общия брой на обслужваното население наброява 9000 човека.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци