Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. ДУПНИЦА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. ДУПНИЦА

22.08.2005

Договорът с Община Дупница е подписан на 22.08.2005 г. Проектът за разделно събиране на отпадъци от опаковки стартира през юли 2006 г. В края на 2006 г. системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на гр. Дупница е напълно изградена. През 2007 г. редовно се обслужват 59 комплекта метални контейнери с обем 1.1 м3, като общия брой на контейнерите в града е 177 бр. Разположените контейнери със специализирани отвори за изхвърляне на отпадъци от опаковки и осигуряват обслужването на население от 43 791 жители.

На площадката в гр. Дупница се извършва сортиране и балиране на отпадъците, които се предават за рециклиране на крайни преработватели. Един комплект контейнери обслужват 742 бр. жители на град Дупница.

Клиент на „Екопак България" АД, на когото са предоставени допълнително 12 пластмасови контейнери с обем 1.5 м3, тип „Иглу" е фармацевтичният завод "Балканфарма - Дупница" АД.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци