Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. БАНСКО

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. БАНСКО

03.01.2005

Договорът с Община Банско е подписан на 03.01.2005 г. Развитието на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки започва през май 2005 г. Към 31.10.2007 г. на територията на Община Банско са разположени 81 броя  пластмасови контейнери тип „ИГЛУ" с обем 1,5 м3, със специализирани отвори за изхвърляне на отпадъци от опаковки, които обхващат 9186 жители на гр. Банско. Контейнерите се обслужват със специализирана техника съгласно определения график.

Отпадъците се транспортират до площадка, находяща се в гр. Дупница. На нея се извършва сортиране на отпадъците от стъкло и сортиране и балиране на отпадъците от хартия и картон и от пластмаси, след което отпадъците от опаковки се предават за последващо оползотворяване.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци