Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИЩЕ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИЩЕ

20.07.2005

Паралелно с поставянето на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в район Оборище бе осъществена и допълнителна схема за събиране с полиетиленови чували. Тя обхваща предимно търговски обекти, заведения за обществено хранене, както и някои административни учреждения. Към 31.10.2005 г. са обхванати общо 76 обекта. Чувалите се събират ежедневно в края на работния ден по предварително съгласуван маршрут и график. За целта, специално пригоден товарен автомобил обхожда обектите като събира пълните чували и раздава празни за последващо запълване.

Събраните количества отпадъци от опаковки в чували постъпват на специализирана площадка. В началото на следващия ден започва процес на ръчно сортиране на събраните отпадъци от опаковки.

След приключване на сортирането, добитите материали от хартиените и пластмасови опаковки се балират и транспортират до краен преработвател.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци