Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 28

Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 329
Полезни връзки
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Полезни връзки

Начало » Полезни връзки

Портал на Европейския съюз

EUROPA е порталната интернет-страница на Европейския съюз (http://europa.eu). Тя дава актуална информация за делата на Европейския съюз и съществена информация относно европейското законодателство. Потребителите могат да направят справка за действащото в момента законодателство или за обсъждани законопроекти, да влязат в страниците на всяка от европейските институции и да научат за администрираните от ЕС политики съгласно Договорите.

  

Европейска организация по оползотворяване на опаковки PRO EUROPE

PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), учредена през 1995 г., обхваща европейските схеми за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които използват търговската марка „Зелена точка" като финансов символ. В първостепенната си роля, ПРО ЮРЪП е главният лицензодател за търговската марка „Зелена точка". Освен това, организацията играе ролята на авторитетен глас и обща политическа платформа, представляваща интересите на всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредени и ръководени от или от името на задължените по закон лица.

"Зелената точка" се разгърна до доказана концепция в много страни като приложение на „Отговорността на производителя". Промишлеността в 25 страни сега използва „Зелената точка" като финансов символ за организацията по оползотворяване, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. Към днешна дата работещите за тази цел организации на частния сектор има в 22 страни-членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция - както и в други страни като Норвегия, Хърватска и Турция. Освен това, ПРО ЮРЪП има споразумения за сътрудничество с подобни системи във Великобритания (VALPAK), Канада (CSR), Исландия (IRF), Финландия (PYR), и Украйна (UkrPec), така че те също са част от общата мрежа. VALPAK и CSR се грижат за „зелената точка" съответно във Великобритания и в САЩ, Канада и Мексико, така че всички лицензополучатели да могат да използват без проблеми този символ върху опаковките си навсякъде по света.

 

Австрия: Alstoff Recycling Austria AG

ARA (Altstoff Recycling Austria AG) и осем фирми за рециклиране формират Системата ARA. Тя оперира системи на национално ниво за събиране и оползотворяване на всички отпадъци от опаковки от домакинствата и търговските обекти. Учредена е през 1993 г. от австрийския промишлен и търговски сектор, за да изпълнява от тяхно име разпоредбите на австрийската Наредба за опаковките.

 

Белгия: FOST Plus

FOST Plus е одобрена от правителството организация с идеална цел, доброволно създадена от частния сектор да финансира, координира и популяризира разделното събиране, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от домакинствата.

 

Великобритания: Valpak Ltd.

Valpak е орган на промишлеността, чрез който бизнеса работи съвместно за постигане на оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки. Valpak е учредена като дружество с ограничена отговорност през март 1997 г. и в края на август 1997 г. се регистрира като организация по оползотворяване. Членството е отворено за всички задължени фирми, включително производители на опаковки, производители на опаковани стоки и търговци, както и всички сектори на промишлеността. Тя все още е най-голямата организация за оползотворяване.

 

Германия: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH е учредено през септември 1990 г. като частно дружество. Фирмата е 100% собственост на международно работещата финансово-инвестиционна фирма Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Основният предмет на дейност е изпълнение на задълженията за обратно приемане и рециклиране на промишлените фирми и търговците на дребно, както налага немската Наредба за опаковките от 1991 г. и нейните изменения и допълнения.

 

Гърция: HERRCо - Hellenic Recovery & Recycling Corporation

Hellenic Recovery and Recycling Corporation (HERRCo SA / EEAA AE) е учредена през декември 2001 г. от промишлени и търговски фирми, които или пускат опаковани продукти на гръцкия пазар, или произвеждат различни видове опаковки. HERRCo, целейки да играе ключова роля в областта на управлението и значителното оползотворяване на отпадъците от опаковки, установява и организира Collective Alternative Management System - "RECYCLING" (CAMS - RECYCLING). HERRCo е приемник на основаната през 1992 г. Гръцка асоциация за рециклиране и оползотворяване.

 

Естония: Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)

Естонската организация по оползотворяване (EТO) функционира от юли 2004 г. EТO е организация с идеална цел и не разпределя печалба между собствениците си. Цялата печалба се реинвестира в дейностите по събиране и оползотворяване с цел намаляване на общите разходи.

 

Ирландия: Repak Limited

Repak Ltd. е учредена през 1997 г. по доброволно споразумение между промишлеността и правителството като решение за отговорностите наложени от законодателството на доставчиците на всички видове опаковки.

 

Исландия: Úrvinnslusjóður

Исландският фонд за рециклиране е държавна агенция, отговорна пред министъра на околната среда. За осигуряване на възможно най-добрия резултат от дейността на агенцията, управителният й съвет се състои от представители на тези, които имат най-голям интерес дейностите с отпадъците да са възможно най-ефективни т.е. представители на общините и на търговския сектор. Петимата директори в управителния съвет на Фонда се назначават от министъра на околната среда с мандати от по четири години.

 

Испания: Ecoembalajes España S.A.

Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) е учредена през ноември 1996 г. по инициатива на 57 фирми и бизнес асоциации. Всички бизнес сектори - производители на опаковани стоки, търговци и дистрибутори, производители на суровини, и рециклиращи заводи - имат представители в дружеството. Целта на Ecoembes е да оперира системи за разделно събиране, последващо третиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от домакинствата за намаляване на въздействието им върху околната среда и по-добро използване на материалите.

 

Канада: Green Dot North America

CSR е национална бизнес организация, която представлява интересите на производителите на продукти за потребление и популяризира ефективни и екологосъобразни решения за управление на отпадъците. Сред членовете на CSR са много от най-големите производители и дистрибутори на продукти за потребление в Северна Америка. CSR учредява Green Dot North America като поделение, което да наблюдава работата на ползвателите на „зелената точка" в САЩ, Канада и Мексико. Green Dot North America отговаря за това дали фирмите продаващи или разпространяващи продукти със знака „Зелена точка" в Северна Америка са упълномощени да използват търговската марка там.

 

Кипър: GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO. LIMITED

Green Dot (Cyprus) Public Co. Ltd е учредена през 2003 г. като публично (не вписано) дружество с идеална цел, чиято главна цел е да поеме колективно и от името на фирмите-членове (производители и вносители) задължението им да оползотворяват и рециклират опаковъчните материали, които пускат на вътрешния пазар.

 

Латвия: Latvijas Zalais Punkts NPO Ltd.

Latvijas Zalais Punkts е учредена през януари 2000 г. от шест фирми от опаковъчната промишленост. Мотивацията им - воля да живеят и работят в по-добра околна среда. Целта им - да въведат система, която се грижи за произвежданите от тях отпадъци от опаковки.

 

Литва: Žaliasis taškas UAB

Žaliasis taškas е учредена през декември 2002 г. от 35 водещи литовски и чуждестранни фирми. Акционери са 26 производители и вносители на опаковани стоки, 6 производители на опаковки, 3 фирми за дейности с отпадъци и рециклиращи заводи.

 

Люксембург: Valorlux A.S.B.L.

Valorlux е доброволна инициатива на частния сектор, асоциация с идеална цел, учредена през октомври 1995 г. от 24 редовни и 6 спомагателни членове. Редовните членове представляват производителите и вносителите на опаковани стоки, дистрибуторски фирми, производители и вносители на опаковъчни материали и професионални асоциации.

 

Малта: GreenPak Ltd.

GreenPak Ltd е учредена през 2004 г. като организация по оползотворяване на отпадъци. Основната й цел е да предоставя услуги на производителите, вносителите и търговците в Малта и да им помага да изпълнят различните им екологични и правни задължения.

 

Норвегия: Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS е собственост на пет фирми за управление на отпадъците, които от своя страна са собственост на бизнес и промишлени организации. Основната цел на Grønt Punkt Norge AS е да събира и управлява членските вноски, които се дават на фирмите за управление на отпадъците. Всяка фирма отговаря за управлението на системи за събиране и оползотворяване на различните опаковъчни материали, въвличайки в процеса общините и други частни или публични фирми за дейности с отпадъци.

 

Полша: Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Rekopol е учредена през 2001 г. от водещите полски и международни компании. Главната цел на организацията е да гарантира и представлява интересите на производителите и вносителите във връзка с финансовата им отговорност да оползотворяват и рециклират опаковките на пусканите от тях продукти на пазара.

 

Португалия: Sociedade Ponto Verde S.A.

Sociedade Ponto Verde, S.A. (SPV) е учредена през ноември 1996 г. по инициатива на частния сектор да създаде и оперира Интегрирана система за оползотворяване. От септември 1999 г. SPV има лиценз да оперира т.нар. VERDORECA - специална система за оползотворяване, проектирана за сектора ХоРеКа (хотел, ресторант, кафетерия). От октомври 2000 г. Sociedade Ponto Verde е упълномощена да управлява опаковките и отпадъците от опаковки от промишлеността и търговския сектор.

 

Румъния: ECO-ROM Ambalaje SA

ECO-ROM AMBALAJE S.A. е учредена през 2003 г. от група работещи в Румъния фирми, които инициират прилагането на системата "Der Grüne Punkt" като ефективно решение за изпълнение на задълженията им да рециклират и оползотворяват отпадъците от опаковки.

 

Словакия: ENVI-PAK a.s.

ENVI-PAK, a.s. е акционерно дружество с идеална цел учредено през април 2003 г. с предмет на дейност: посредничество в услугите по управление на отпадъците, консултации в областта на управление на общинските отпадъци, обучение по управление на отпадъците.

 

Словения: SLOPAK d.o.o.

SLOPAK е учредена през юни 2002 г. от 30 фирми производители на опаковани стоки с цел изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки както са заложени в словенското законодателство.

 

Турция: ÇEVKO

Фондация ÇEVKO е учредена през 1991 г. от 14 водещи промишлени фирми в областта на опаковките, перилните препарати и безалкохолните напитки в Турция. Принципът на споделената отговорност между потребителя, производителя, местната власт и правителството е ръководен в дейността на ÇEVKO. Целта на организацията е да допринесе и да играе водеща роля в създаването на система за оползотворяване на отпадъците от опаковки в Турция в съответствие със законодателството на ЕС и принципите за интегрирано управление на отпадъците.

 

Украйна: UkrPEC

UkrPEC е основана през 1999 г. и свързва основните фирми-производители на опаковки и опаковани стоки. Задачата на UkrPEC е да защитава интересите на промишлеността и да разработи приемливо законодателство за управление на отпадъците от опаковки чрез установяване на добри взаимоотношения със заинтересованите страни с цел създаване на безпристрастна регулаторна среда в областта на управлението на отпадъците от опаковки.

 

Унгария: ÖKO-Pannon Kht.

ÖKO-Pannon е учредена от производители както на опаковани стоки, така и на опаковъчни материали, за да изпълнява наложените им по законодателството за опаковките задължения. Организацията координира на национално ниво разделното събиране и оползотворяването на отпадъците от опаковки от домакинствата, промишлените и търговските обекти.

 

Финландия: Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

PYR Ltd е фирма с идеална цел, която работи в тясна връзка с организациите на производителите. Тя помага на фирмите-членове и на властите да изпълняват задълженията си за оползотворяване икономически изгодно и без затруднения, доколкото е възможно.

 

Франция: Eco Emballages

Eco-Emballages е частна фирма, акредитирана от френските власти да въвежда, организира и оптимизира сортирането и разделното събиране на опаковки от домакинствата. Системата стартира дейността си на 12 ноември 1992 г. Eco-Emballages е учредено по инициатива на промишлеността и е одобрено от френското правителство. Акционери на фирмата са производители, вносители и търговци на продукти и опаковъчни материали.

 

Холандия: Nedvang

Nedvang е основана през 2005 г. от производители и вносители като начин за колективно прилагане на холандския Указ за опаковките. Nedvang играе ръководна роля в политиката по опаковките, отпадъците и рециклирането в Холандия. Фирмите могат да разчитат Nedvang да намери най-изгодното икономически решение с най-висок екологичен резултат за всеки поток отпадъци.

 

Хърватска: Eko-Ozra d.o.o.

Eko-Ozra d.o.o. е учредена през 2005 г., за да:

  • Поеме задълженията на учредителите/членовете си за пуснатите от тях опаковки на пазара в Хърватска.
  • Организира събирането, сортирането и рециклирането на всички видове отпадъци от опаковки от името на членовете си.
  • Изпълни целите за рециклиране и оползотворяване.

 

Чехия: EKO-KOM a.s.

Интегрираната система за оползотворяване EKO-KOM е създадена от промишлеността да се занимава с оползотворяването на опаковките от домакинствата и бизнеса. Докато събирането на промишлените опаковки е организирано главно чрез магазините за търговия на дребно, опаковките от домакинствата се събират и оползотворяват като интегрирана част от битовите отпадъци. За целта EKO-KOM си сътрудничи на договорна основа с над 5000 общини.

 

Швеция: Reparegistret AB (REPA)

Förpackningsinsamlingen е учредена през 1994 г., когато шведското правителство въвежда концепцията за отговорност на производителя за опаковките и опаковъчните материали. Концепцията означава всеки, който произвежда, внася или продава опаковка е отговорен за нейното събиране и рециклиране. За да я направят работеща, промишленият и търговският сектори обединяват усилия по формата на фирми за управление на отпадъци от различните материали - Plastkretsen (за отпадъци от пластмасови опаковки), Returwell (за отпадъци от вълнообразен картон), Svensk Kartongåtervinning (за отпадъци от хартиени и картонени опаковки) и MetallKretsen (за отпадъци от метални опаковки). През януари 2005 г. Svensk Kartongåtervinning и Returwell се сливат и новото име на фирмата е Returkartong. Даден производител може да се сдружи с тези фирми като стане член на REPA, която администрира събирането на такса опаковки за споменатите по-горе фирми. Фирмата за управление на отпадъците от стъклени опаковки, Svensk Glas Återvinning, е създадена през 1986 г., когато за първи път започва събирането на стъкло. Те оперират тяхна собствена система за финансиране.


 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци