Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Покана от Творчески център

Покана от Творчески център

28.10.2010

По повод празника на София през септември, на голям неделен пикник в Южния парк под патронажа на на зам.-кмета Христо Ангеличин заедно с деца и родители създавахме чудеса от боклук. „Чудо от боклук" е работилница за деца, сътворена от художничката Сандра Наумова, която се провежда всяка седмица в Творческия център. За да направим приключението по създаване на фигурите достъпно за повече деца, скулптурът Стоян Зиков изработи три големи конструкции от тел. Така се родиха и трите големи фигури от отпадъци  - жълтият жираф, розовата птица и синият слон.  

Фигурите на животните ще бъдат разпродадени на благотворителен търг на 30.10 по време на коктейл на фестивала "Открий себе си" в Музея "Земята и хората", като средствата ще послужат за организиране на работилница "Чудо от боклук" с децата от дом „Пенчо Славейков" и  работилница за 17 деца със СОП (специални образователни потребности) от 122-ро училище „Николай Лилиев" в Творческия център на ул. Бигла 6. С оглед набраните средства ще се отпуснат и стипендии за деца по програми на Творческия център.

Регламент на търга:

Фигурите на жирафа, птицата и слона ще бъдат предложени на търг, като се наддава по следната схема:

-"животните" ще са изложени още от началото на фестивала на 29.10, като до всяко ще има статив с информация за регламента и урна, в която всеки може да постави записана на лист хартия сума, която би платил за каузата;

- така при търга ще може да се стартира от най-добрата оферта, като се направят 3 кръга на наддаване. В случай, че повечето участници наддават като физически лица, а не от името на организации, може да има колективна  акция и присъединяване на сумите;

В полза на:

Спечелилият търга има право да се разпорежда с фигурата, както намери за добре, като ние му предоставяме възможност, ако желае да я дари в полза на децата от дом „Пенчо Славейков" чрез фондация Reachout, да бъде отнесенa в детско болнично отделение, в училище и други.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци