Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Опаковки - маркировка

Начало » Всичко за опаковките »Опаковки - маркировка

1. Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена
(Приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки)

 

Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в Приложение №2 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, а абревиатурата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.

2. Маркировка за разделно събиране

Опаковката трябва да бъде обозначена и с маркировка за разделно събиране, чийто графичен дизайн не е регламентиран в Наредбата. В страните членки на Европейския съюз е утвърден и широко се използва знака "tidyman" - т.н. "човече с кошче", който Вие също бихте могли да използвате или да поставяте надпис "За разделно събиране".

3. Търговска марка на организацията по оползотворяване

Като член на организация по оползотворяване, опаковките на пусканите от Вас опаковани стоки трябва да бъдат маркирани и със съответната търговска марка на организацията.

Маркировката, обозначаваща принадлежността на опаковката към колективната система на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е марката „Зелена точка" (DER GRÜNE PUNKT).

Заплащането на вноските по договора с ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ, дава право на съответния производител или вносител на опаковани стоки, пускани на пазара в Р България да постави върху опаковките търговската марка "DER GRŰNE PUNKT".

Използването на посочената марка на територията на Р България от лица, които нямат сключен договор с ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е противозаконно.

tochkata_ekopak_3d__338

Указания при отпечатване:

1. Стрелката, сочеща надясно задължително е оцветена тъмно. Стрелката, сочеща наляво задължително е оцветена светло.

2. При маркировка поставяна върху бяла основа, стрелката сочеща наляво е светло зелена. Препоръчва се използването на цвят: Pantone 366 C. Стрелката сочеща надясно е тъмно зелена. Препоръчва се използването на цвят: Pantone 343 C.

3. За да бъде осигурена ползата от разпознаването на търговската марка препоръчвания минимален размер е 10 mm. Независимо от това се приема размерът на търговската марка да бъде над 6 mm за малките опаковки.

4. При четирицветен печат се препоръчва използването на следните цветове:

 

Светлозелено

Тъмнозелено

Pantone 366 C

Pantone 343 C

Cyanide: 19%

Purple: 0%

Yellow: 47%

Black: 0%

Cyanide: 100%

Purple: 0%

Yellow: 69%

Black: 60%

 

ЗНАЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци