Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Новата учебна година започна в първото "Екоучилище" - съвместен проект на ЕКОПАК България АД и фондация "Заедно в час"

Новата учебна година започна в първото "Екоучилище" - съвместен проект на ЕКОПАК България АД и фондация "Заедно в час"

15.09.2014

На 15-ти септември с тържествен молебен, ЕКОПАК България АД откри първото „Екоучилище“ в България – 132 СОУ „Ваня Войнова“, гр. София. Училището ще бъде използвано за създаване на модел, на чиято база впоследствие да бъдат изграждани Екоучилища в цялата страна. ЕКОПАК инвестира в подобряване на инфраструктурата на училището, както и в разработването на учебни материали за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас. Специализираните методични материали за провеждане на еко-часовете бяха разработени от учители по програмата "Заедно в час", съвместно с екипа на ЕКОПАК, в рамките на традиционната четвърта Лятна академия на "Заедно в час".

През учебната година учениците ще разгледат влиянието на човешката дейност върху компонентите на околната среда, като специално внимание ще се отдели на разделното събиране и рециклиране и ползите за природата и обществото. Крайната цел на проекта е създаването на трайни навици у децата и техните семейства за разделно събиране на отпадъци и изграждане на отговорно отношение към околната среда.

Учебната година бе открита официално от г-жа Евгения Раданова, министър на младежта и спорта, която е възпитаник на училището и г-н Пламен Църноречки, кмет на район Красно село. В подкрепа на проекта, на откриването присъстваха и г-жа Камелия Колева, началник отдел Достъп до Образование, МОН, г-жа Венета Серафимова, член на Комисията по ОСЗГ към Столичен общински съвет и г-жа Веска Георгиева, Директор на Столичен Инспекторат.

В рамките на проекта ЕКОПАК  въведе разделно събиране във всяка класна стая и в двора на училището, като постави специални цветни кошчета и нови пейки в училищния двор.

Бе създаден и специален Зелен кът в сградата на училището, където  учениците да бъдат информирани за предстоящи събития, интересни екологични факти и конкурси. и отличници.

Допълнително е изготвен План–програма за провеждане на редица еко-инициативи и мероприятия през цялата учебната година. Ще бъдат създадени еко-патрули в които ще вземат участие децата от 132 СОУ. Тяхната задача ще бъде да следят за опазването на околната среда в класните стаи, в коридорите, във физкултурния салон, в кабинетите, в училището и в двора. Имената и снимките на отличилите се ученици ще бъдат поставяни в Зеления кът.

Г-н Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК, връчи грамоти на учителите, които взеха участие в Лятната академия и разработиха методическите указания и материали за провеждане на екочасовете на учениците от 1-ви до 12-ти клас.

На 15 и 16 септември в двора на училището ще бъде и "летяща класна стая" на ЕКОПАК, която започва своята нова обиколка от 132 СОУ „Ваня Войнова“. След това уникалния 3D екобус ще посети всички ученици от 1-ви до 4-ти клас в район Красно село.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци