Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Министерството на околната среда и водите поднови лиценза на ЕКОПАК за нов 5-годишен период

Министерството на околната среда и водите поднови лиценза на ЕКОПАК за нов 5-годишен период

02.07.2008

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров поднови за нов 5-годишен период лиценза на „ЕКОПАК България" АД - най-голямата организация за оползотворяване на опаковки у нас. Документът дава право на компанията да събира разделно и да предава за рециклиране произведените или внесени от компаниите - членове опаковки в периода 2008 - 2012 година.

«Продължаването на лиценза за максималния предвиден от закона срок е гласувано доверие и признание за работата на ЕКОПАК. Радваме се, че усилията на компанията да въвежда най-добрите европейски практики в разделното събиране и оползотворяване на опаковки бяха оценени. Това е още едно доказателство за потенциала ни да изпълняваме целите на нашите клиенти и да утвърждаваме разделното събиране като успешна практика в България», заяви изпълнителният директор на ЕКОПАК Кирил Здравков.

ЕКОПАК е лидер в оползотворяването на опаковки у нас с пазарен дял от 47% и над 1400 компании - членове. Организацията прилага моделът за разделно събиране с три цветни контейнера: син, жълт и зелен - най-масово използваният в Европа. Той се основава на максимално разделяне на отпадъците от опаковки от първоизточника, т.е. от домакинството, офиса, магазина. «Това ни позволява не само да съберем отпадъците, а да съберем повече годни за рециклиране суровини, които ще бъдат върнати в максимален обем в производството за повторна употреба», подчерта Здравков. Според него предимствата на три-контейнерната система са в добиването  на по-големи количества чисти суровини и по-ниските технологични и енергийни разходи за сортиране, което дава възможност за постигане на по-високи нива на рециклиране и оползотворяване за различните видове опаковъчни материали.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци