Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Май 2017

Скъпи читатели,

В новия брой на информационния ни бюлетин поглеждаме в бъдещето на рециклирането. В него много от дейностите, извършвани днес от хора, ще се извършват от роботи. Това може да е добра новина за компаниите в тази индустрия, но не непременно и за милионите хора по света, ангажирани в нея.
Продължаваме темата за бъдещето с материал за отпадъците в космоса, и заплахите, които крият, и някои от новаторските проекти за тяхното отстраняване и оползотворяване.
Кръговата икономика, също тенденция, чието развитие тепърва предстои, предлага решения не само за опазване на околната среда и устойчивото развитие на обществото, но и конкретно в отношенията на компаниите с техните потребители. Това е темата на материала ни за планираното остаряване и постепенното му изоставяне като бизнес стратегия, част от отстъпващата позиции в глобален мащаб линейна икономика.
Представяме ви и първия международен стандарт за устойчиво възлагане на поръчки – ISO20400 и ползата за бизнеса от прилагането му.

Приятно четене!
Екипът на ЕКОПАК

*За изготвянето на бюлетина са използвани както авторски материали, така и материали и снимки от интернет.
 

 

Космически отпадъци

Космически отпадъци

12.05.2017

От 1957 г. насам са проведени над 4 900 космически старта, в резултат на които днес в орбита има над 18 000 обекта, чието движение се следи. От тях само 1 100 имат определени функции....

Планираното остаряване на продуктите

Планираното остаряване на продуктите

12.05.2017

Планираното остаряване (planned obsolescence) е термин, с който в промишления дизайн се обозначава политиката на съзнателно скъсяване на полезния живот на един продукт с цел по-бързата му...

Роботи и в рециклирането

Роботи и в рециклирането

12.05.2017

С нарастването на количеството отпадъци, което генерираме, нараства и необходимостта от тяхното бързо и ефективно обработване и оползотворяване. А когато става дума за бързина и ефективност,...

ISO 20400 – Първи Международен стандарт за устойчиво възлагане на поръчки

ISO 20400 – Първи Международен стандарт за устойчиво възлагане на поръчки

12.05.2017

В края на април т.г. Международната организация по стандартизация (ISO) въведе първия международен стандарт за устойчиво възлагане на поръчки. Разработван е четири години с участието на...


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци