Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Изпълнение на Целите 2010 г.

Изпълнение на Целите 2010 г.

19.05.2011

За седма поредна година „Екопак България” АД доказа пред МОСВ изпълнението на задълженията на клиенти си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Заповедта за признаване на целите беше публикувана на страниците на МОСВ на 20 май 2011 г.
Подробна информация може да видите на:

http://www.moew.government.bg/recent_doc/waste/2011/326.pdf.

И през 2010 година ЕКОПАК запази позицията си на пазарен лидер благодарение на доверието и подкрепата на клиентите, усърдната работа на екипа и партньорството на общините и подизпълнителите, с които работи.

През 2010 г. клиентите на Екопак декларираха 116 658 тона опаковки. От тях рециклирахме и оползотворихме 56 005 т. /7 870 т. пластмаса, 30 164 т. хартия, 12 256 т. стъкло, 2 881 т. метал и 2 883 т. дървесина/. Така заедно спасихме от изсичане 392 130 дървета, спестихме 56 664 хил. квч. eлектроенергия, 959 млн.литра питейна вода и 120 хил. куб.м. обем от депата за отпадъци..

Отличните ни постижения са резултат както от инвестициите, които ежегодно правим, за да подобрим нашата ефективност, така и от подкрепата на гражданите и компаниите, които събират разделно своите отпадъци. За тези 7 години Екопак изгради най-голямата в България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като разположи повече от 18 000 цветни контейнера на територията на 96 общини.

През 2010 г. пуснахме в експлоатация автоматична сортираща инсталация за стъклени опаковки. През 2011 г. предстои да я дооборудваме с оптичен сепаратор, както и да закупим нова сепарираща инсталация за пластмаса и хартия, която ще обслужва района на гр.Русе.

Същевременно продължаваме нашите информационни и образователни кампании, насочени към децата, учениците и гражданите. Ще се радваме да се запознаете с инициативите ни на уеб сайта ни и да станете наши съмишленици във Facebook на facebook.com/ECOPACK.Bulgaria.

Надяваме се, с подкрепата на клиентите ни и съвестните граждани, да продължим да развиваме устойчив и отговорен към околната среда бизнес.

Приемете нашите пожелания за успешно развитие през 2011 г.

Екипът на Екопак България

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци