Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 28

Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 329
История и използване на Зелената точка
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

История и използване на Зелената точка

Начало » История и използване на Зелената точка

Търговската марка „DER GRÜNE PUNKT” е регистрирана от Duales System Deutschland AG (DSD), Германия – първата организация за оползотворяване в Европа. На 10 декември 1996 г. DSD предоставя на PRO EUROPE правото за използване на търговската марка „Der Grüne Punkt” под формата на общ лиценз за територията на целия Европейски съюз, с изключение на Федерална Република Германия.

Основавайки се на единни правила, PRO EUROPE предоставя правото на ползване на марката „Der Grüne Punkt” на национални организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Марката „Зелена точка” на опаковката означава, че за тази опаковка е платена вноска към съответната национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредена в съответствие с принципите на Директива 94/62/ЕС и съответното национално законодателство.

През месец май 2004 г. ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ стана 22-рия член на PRO EUROPE. По този начин ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ придоби изключителното право да ползва и предоставя на трети лица на територията на Р България правото на ползване върху марката “DER GRÜNE PUNKT” (ЗЕЛЕНА ТОЧКА).

Днес, знакът "Зелена точка" е една от най-широко използваните търговски марки в света. Повече от 170 хиляди фирми използват търговската марка "Зелена точка", а над 500 млрд. опаковани продукти ежегодно са етикетирани с нея.

 


 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци