Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Информационна кампания за оползотворяване на картонени опаковки от течности „Празната опаковка е пълна с ресурси“

Информационна кампания за оползотворяване на картонени опаковки от течности „Празната опаковка е пълна с ресурси“

27.02.2014

На 27.02. от 11.00 ч. в Община Бургас бе проведе пресконференция,  на която ЕКОПАК представи новата си информационно-образователната кампания под надслов „Празната кутия е пълна с природни ресурси“. Тя е част от пилотния проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за течности.

ЕКОПАК България АД, съвместно с 3 общини – Бургас, София и Пловдив стартира нов проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за течности. Целта на проекта е да се намалят отпадъците, които се депонират и да се повишат количествата разделно събирани и рециклирани картонени опаковки затечности. За реализацията на този проект ЕКОПАК получи подкрепа, освен от пилотните общини, и от най-големия производител в света на картонени опаковки от течности – „Тетра Пак“. За успеха на проекта е важно участието, както на фирмите, които ги използват за опаковка на своите продукти, така и на потребителите, от които зависи тези опаковки да бъдат разделно събрани в синия контейнер.

За популяризиране на този проект е разработена специална информационно-образователна кампания, която е насочена към потребителите. В нея се включиха и търговски вериги Карфур и Кауфланд в трите града. От 03 март в рамките на 14 дни в 9 магазина ще бъдат разположение картонени кутии с информационни брошури. Всеки потребител ще може да си вземе брошура и да научи повече за ползите от разделното събиране и рециклиране на картонените опаковки за течности.  

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци