Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК рециклира над 75 000 т отпадъци от опаковки

ЕКОПАК рециклира над 75 000 т отпадъци от опаковки

24.04.2009

През 2008 г. ЕКОПАК преизпълни целите на своите клиенти, като събра разделно и предаде за рециклиране 75 362 т. опаковки.  Предадените за повторна преработка суровини  са 43.2% от декларираните количества, при годишна цел по Закона за управление на отпадъците от 42%, сочи одитирания доклад на организацията за 2008 г., изготвен от KPMG България.

Компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 174 312 тона опаковки, пуснати на българския пазар - с почти 30 000 тона повече от количествата за 2007 г. От тях организацията е оползотворила 28 995 тона хартиени и картонени опаковки, 14 797 тона пластмасови и метални опаковки, 28 235 тона стъклени опаковки и 3 335 тона опаковки от дърво.

Количествата  на годните за рециклиране суровини, събрани чрез системите с 3 цветни контейнера от домакинствата, са нарастнали 3 до 4 пъти, като от 2 500 тона суровини за 2007 г., през 2008 г. надхвърлят 11 000 тона. Най-добри резултати отбелязват малките общини, където все повече хора използват цветните контейнери по предназначение. Чистотата на отпадъка в контейнерите в някои от тях достига 80 - 90 %. За сравнение в големите градове делът на годните за рециклиране суровини средно е около 42 % от общото количество изхвърлено в контейнерите за разделно събиране на опаковки.

Към края на 2008 г. ЕКОПАК разположи общо 20 028 контейнера, които обслужват повече от 2.7 млн. жители в 100 общини. Изградени са 8 собствени сепариращи инсталации на регионален принцип - в София, Божурище, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Варна и Плевен. Общият капацитет на инсталациите възлиза на 100 - 120 хиляди тона годишно в зависимост от сменното натоварване. В момента съоръженията  използват 25% от капацитета си. Предстои откриването на още 3 нови инсталации за първична обработка / сортиране на отпадъците - в градовете Дупница, Бургас и Враца. ЕКОПАК планира да преработва отпадъците от опаковки в максимална близост до мястото на образуването им. Този подход осигурява минимално замърсяване и по-ефективна работа на системите със завършен цикъл на обработка на суровините. Компанията работи на още 11 площадки за ръчно сортиране, които предстои да бъдат механизирани до 2012 г.

Добрите резултати в общините са резултат и от мащабната информационно-образователна кампания „Бъди модерен! Събирай разделно!", която обхвана 97 общини-партньори през 2008г. Основна цел бе да се мотивират хората да изхвърлят опаковките разделно в 3-те цветни контейнера. В рамките на кампанията беше проведено първото екологично роуд-шоу, конкурсът „Вкъщи събираме разделно" и започналите през април т.г. Еко-часове на класа - програма за ученици от 1-ви до 4-ти клас, разработена със съдействието на Министерството на образованието и науката (обхваща 20 000 ученици от 60 училища).

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци