Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК пусна в експлоатация 9-тата си сепарираща инсталация

ЕКОПАК пусна в експлоатация 9-тата си сепарираща инсталация

12.06.2009

Във Враца беше пусната в експлоатация 9-тата сепарираща инсталация на ЕКОПАК. Съоръжението е единственото в Северозападна България и ще обработва отпадъците от опаковки на 7 града в областите Враца и Монтана. В нея ЕКОПАК е инвестирала над 1 млн. лева. и са разкрити 12 работни места.

Инсталацията във Враца се намира в Индустриална зона на града. Оборудвана е със съоръжения на фирмата ЕСМОС за сортиране и първична обработка на разделно събраните отпадъци от опаковки. Сортиращата линия позволява отделянето на 4 - 6 вида материали и обработката на 5 до 15 тона разделно събрани отпадъци от опаковки на смяна. Капацитетът на пресата за балиране е 8 тона на час или около 60 тона на ден. Годните за рециклиране суровини се складират в бункери по вид, след което се пресоват и балират. Така подготвените материали се транспортират до Заводите за рециклиране. ЕКОПАК има сключени договори с 27 рециклиращи предприятия в цялата страна. Това й позволява да оползотвори отпадъците от опаковки в максимална близост до местата на генерирането им и да контролира изцяло пътя на отпадъка - от опаковката до нейното рециклиране.

ЕКОПАК е изградила общо 9 сепариращи инсталации за механизирана обработка на отпадъците от опаковки - две в София (Гара Искър и Божурище), във Варна, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Враца. Общият капацитет на сортиращите мощности на организацията надхвърля 130 хил. тона годишно. До края на годината ще бъдат открити още 2 нови инсталации в Бургас и Дупница.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци