Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Екопак он-лайн и електронна фактура

Начало » За клиенти »Екопак он-лайн и електронна фактура

С цел подобряване и улесняване на комуникацията между клиентите и организацията, преди 5 години ЕКОПАК създаде Web-базирана система за подаване на отчети и обработка на постъпващата информация за пуснатите на пазара опаковки - Екопак он-лайн.

Постепенно системата бе допълнена с нови функционалности и днес тя е част от бизнес процесите на ЕКОПАК - отчита постъпващите количества отпадъци от опаковки от системите за разделно събиране, търговските обекти и площадки, както и последващата им обработка и предаване на предприятия за рециклиране.

Модулът, създаден за клиентите на ЕКОПАК е изключително опростен. Попълването на електронното приложение отнема само няколко минути. Крайната цел е изцяло да бъде заместано изпращането на документи на хартиен носител. За да гарантираме получаването на фактури и други документи в реално време, през 2010 г. свързахме Екопак он-лайн с най-голямата мрежа за пренос на електронни фактури в България Е-фактура.

Отскоро добавихме и информация за салдата по издадените от ЕКОПАК фактури. Така всеки един потребител може да направи справка за издадените документи и плащанията по тях.

За да пазим природните ресурси от 2013 г. ще прекратим изпращането на фактури на хартиен носител по куриер.

Ако все още не използвате е-фактура и не подавате отчети през Екопак он-лайн,  може  да се свържете с отдел Обслужване на клиенти на тел.02 4019107 и 02 4019137 или да изтеглите и попълните анекс с данни на фирмата и да ни го изпратите.

Очакваме с радост всеки нов потребител!

 

Изтегли Анекс за използване на он-лайн системата и е-фактура на английски език

Изтегли Анекс за използване на он-лайн системата и е-фактура


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци