Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК ИНВЕСТИРА 262 300 ЛВ. В 430 НОВИ КОНТЕЙНЕРА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ПЛОВДИВ

ЕКОПАК ИНВЕСТИРА 262 300 ЛВ. В 430 НОВИ КОНТЕЙНЕРА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ПЛОВДИВ

02.10.2015

С нови цветни контейнери тип „иглу“са оборудвани район Централен и район Трайкия 

От 01 октомври 143 000 жители на два района в Пловдив - Централен и Тракия ще имат възможност да използват нови модерни цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Контейнерите тип „иглу“сазначително по-ефективни и екологични –  в тяхтрудносе изхвърлят битови и строителни отпадъции се ограничава до минимум рискът от замърсяване около контейнерите.  Проучване на Екопак показва, че качеството на събрания отпадък от иглутата е над два пъти по-високо от тованадосега използваните контейнери.

Новите контейнери остават в познатите три цвята:

  • син – за събиране на хартиени и картонени опаковки;
  • жълт – за събиране на пластмасови и метални опаковки;
  • зелен – за събиране на стъклени опаковки.

Екопак България АД, която финансира, организира и управлява Системата за разделно събиране в двата района, инвестира 262 300 лв. в закупуването и поставянето на 430 броя нови контейнери. Всички събрани отпадъци, както до сегаще преминават през допълнително сепариране, след което ще се предаватв заводи за рециклиране.

Една от основните цели на Екопак Българияе да усъвършенства системата за разделно събиране като увеличи количествата отпадъци от опаковки, годни за рециклиране, и намали количествата отпадъци, които отиват на сметища и депа за съхранение.

„Искаме да осигурим за гражданите на Пловдив един по-чист и по-зелен град. Затова всяка година инвестираме в нови, по-функционални контейнери за разделно събиране и в информационни кампании. Разчитаме и на гражданите да пазят чистотата на града като изхвърлят отпадъците си разделно в трите контейнера – син, жълт и зелен. Нека заедно да пазим един от най-красивите градове на България!“, призовава изпълнителният директор на „Екопак България“ Тодор Бургуджиев. 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци